logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Święto Budowlanych
Jak co roku, 25 września obchodzimy Dzień Budowlanych. W tegorocznych obchodach wziął udział prezydent Rafał Bruski.


Podczas gali z okazji Dnia Budowlanych Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wręczone zostały medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, medale jubileuszowe samorządu zawodowego inżynierów budownictwa a także odznaki honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Święto było również okazją do rozstrzygnięcia konkursu „Prymus Budownictwa 2022” i konkursu na Najlepsze prace dyplomowe za rok 2022.

- Kłaniając się wszystkim, którzy w bezpośredni i namacalny sposób budują otaczający nas świat, chcę wyrazić wdzięczność i szacunek za kształtowanie najlepszych tradycji, zaufania i sprawdzonej renomy branży budowlanej naszego regionu. Życzę Państwu, żeby tworzone przez Was dzieła – techniczne, architektoniczne i konstrukcyjne, służyły następnym pokoleniom i stanowiły dowód i pamiątkę Waszej pasji i pracy – mówił podczas obchodów prezydent Rafał Bruski.

Porozmawiaj z inżynierem budownictwa
Jesienią odbędą się bezpłatne konsultacje organizowane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa pn. „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj z inżynierem budownictwa” - Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa to na pewno nie będzie chwilowa akcja, eksperyment, ale długoterminowa cykliczna inicjatywa budująca prestiż inżyniera budownictwa, dowodząca słuszności uznawania naszej profesji za zawód zaufania publicznego – mówi prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Koordynator Regionalny II Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa.

Wydarzenie skierowane jest głównie do społeczności lokalnej, obejmować będzie problematykę szeroko pojętego budownictwa, tj. tematykę formalno-prawną, zagadnienia konstrukcji i architektury, instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz problematykę OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). Zespoły eksperckie składać się będą z różnych aktywnych specjalistów o znacznych umiejętnościach, kompetencjach i doświadczeniu.

- Zmierzamy do tego, aby do Zespołów włączyć m.in. powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (PINB), przedstawicieli starostw. Dzięki współpracy z urzędami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej zyskamy kompleksowe spojrzenie na zagadnienie przedstawione przez interesanta – będziemy mogli je ocenić nie tylko z perspektywy technicznej, ale też z punktu widzenia praktyki urzędniczej itp. – zapowiadają organizatorzy.
 
Warto wiedzieć:
PIIB czyli Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest największą organizacją samorządową zrzeszającą inżynierów budownictwa na terenie Polski. Została powołana na mocy ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie i są wpisane na listę członków okręgowych izb właściwych według miejsca zamieszkania. W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa zrzeszeni są inżynierowie posiadający uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:
•    konstrukcyjno budowlanej
•    instalacyjnej – instalacje sanitarne
•    instalacyjnej – instalacje elektryczne
•    instalacyjnej – instalacje telekomunikacyjne
•    inżynieryjnej drogowej
•    inżynieryjnej mostowej
•    inżynieryjnej kolejowej
•    inżynieryjnej hydrotechnicznej
•    inżynieryjnej wyburzeniowej