logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Świadczenie 40zł na uchodźcę na nowych zasadach
Informujemy, że nastąpiły zmiany w zakresie wypłaty świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Okres na jaki przysługuje świadczenie wynosi dziś 120 dni. Zmienił się także wniosek, który mieszkańcy Bydgoszczy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców składają do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Bydgoszczanie, którzy zdecydowali się przyjąć pod swój dach uchodźcę z Ukrainy, mogą ubiegać się o wypłatę 40 zł dziennie na osobę. Wnioski można składać w trzech punktach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tej pory wypłacono bydgoszczanom 692 tys. zł finansowego wsparcia.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2022 r. (poz. 941) aktualizacji uległa forma wniosku oraz załącznika (Karty osoby przyjętej do zakwaterowania).

W ramach przeprowadzonej nowelizacji wydłużony został także okres, na jaki przysługuje świadczenie z 60 do 120 dni. Identyfikacja obywateli Ukrainy może nastąpić jedynie w oparciu o numer PESEL. Prosimy o stosowanie nowej formy wniosków składanych po 29.04.2022 roku. Dodatkowo do składanego wniosku należy pobrać, wypełnić i dołączyć "Załącznik nr 2 do wniosku".

Jak składać wnioski
- Wniosek do pobrania TUTAJ.
- na jednym wniosku można wpisać wszystkie dotychczasowe pobyty ukraińskich rodzin.
- świadczenie trwa maksymalnie 120 dni
- Konieczne jest wcześniejsze umawianie wizyt pod nr tel: 516 005 693 lub online: www.mopsbydgoszcz.pl
- Informacja telefoniczna: 785 122 683.

Gdzie w Bydgoszczy można składać wnioski?

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w 3 punktach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy:
- Osiedle Leśne: ul. Czerkaska 22, Dział Pomocy Środowiskowej nr 1:  w godz. 7:30 – 13:30
- Fordon:  ul. Porazińskiej 9,   Dział Pomocy Środowiskowej nr 4:  w godz. 7:30 – 13:30
- Śródmieście, ul. Ogrodowa 9, w godz. 7:30 – 20:00.

Wnioski można składać bez wychodzenia z domu za pośrednictwem platformy e-PUAP: /MopsBydgoszcz/SkrytkaESP

Co jest wymagane przy składaniu wniosku

- imię i nazwisko, PESEL lub NIP składającego wniosek
- numery PESEL osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach.
- wskazanie okresu zakwaterowania oraz liczby przyjętych osób oraz adresu pobytu
Wnioski będą weryfikowane przez MOPS. Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne ze stanem faktycznym.