logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stypendia dla twórców i animatorów kultury
Rozstrzygnęliśmy III edycję Konkursu Stypendialnego na rok 2022 dla indywidualnych twórców i animatorów kultury. W ramach stypendiów zrealizowane zostaną 23 projekty m.in. z zakresu muzyki, wydawnictw, sztuk wizualnych, edukacji artystycznej oraz animacji kulturowej etc.


Stypendia mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub grupie osób na konkretne przedsięwzięcia, projekty artystyczne i twórcze odbywające się na terenie kraju lub poza jego granicami.
Stypendia przyznawane są w kwocie do 6 tys. zł na projekty realizowane w Polsce lub do 15 tys. zł na projekty realizowane za granicą. W III edycji Konkursu Stypendialnego na rok 2022 indywidualni twórcy i animatorzy kultury ubiegali się o środki finansowe na realizację 60 projektów. Komisja konkursowa zdecydowała o dofinansowaniu 23.

Lista stypendystów

Pierwszą grupę stypendiów stanowią projekty muzyczne. W tej grupie znalazło się 11 bardzo różnorodnych stylistycznie przedsięwzięć: 

 • Marcin Gumiela - Nagranie i promowanie klipu audio-wideo z utworem Marcina Gumieli "Time dilation" na akordeon i klawesyn przy udziale artystów bydgoskich: 5 000 zł
 • Maria Murawska - Nagranie i wydanie płyty Zbigniew Bargielski - utwory kameralne z udziałem fortepianu: 5 000 zł
 • Michał Zieliński -  Dwupłytowy album CD "Sacrum/Profanum": 5 000 zł
 • Wanda Bajer-Maćkowska - Opracowanie choreograficzne i prawykonanie walca Musetty z II aktu opery "Cyganeria" Pucciniego podczas koncertu "Romantyczność" na Dworze Artusa w Toruniu: 5 000 zł
 • Piotr Klimek - Nagranie płyty edukacyjnej z autorskimi kompozycjami do tekstów Władysława Bełzy: 5 000 zł
 • Weronika Serocka - "Sklejam słowa z beatem": 5 500 zł
 • Krzysztof Błaszczak - Koncert zespołu DUBSKA Na Dniach Kultury Europejskiej w Paryżu: 5 000 zł
 • Katarzyna Wesołowska - Klawesyn, pianoforte, fortepian - recital na instrumentach historycznych wraz z rejestracją audio-video do publikacji w internecie: 4 500 zł
 • Wojciech Jachna - Miks i mastering nowej płyty Jachna/Mazurkiewiecz/Buhl: 3 000 zł
 • Adam Arkadiusz Lemańczyk -Zarejestrowanie oraz wydanie pierwszego autorskiego materiału muzycznego w formie płyty oraz materiałów cyfrowych: 5 000 zł
 • Michał Dobrzyński - Skomponowanie i nagranie utworu bydgoskiego kompozytora Michała Dobrzyńskiego w 100. rocznicę pobytu Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy: 5 000 zł.


Kolejną grupę stanowią stypendia dotyczące realizacji projektów wydawniczych 

 • Wiesława Barbara Jendrzejewska - Napisanie i wydanie cyklu opowiadań pt. "Oblicza męskości": 5 000 zł
 • Grzegorz Kalinowski - Wydanie zbioru opowiadań pt. "Jak we śnie….": 5 000 zł
 • Witold Albiński - Kronika bydgoskiego zespołu FATUM, działającego w latach od 1981 do 1986 roku pt. "Historia zespołu FATUM, czyli jak powstał LORD VADER": 5 000 zł


Stypendia w zakresie sztuk wizualnych, edukacji artystycznej oraz animacji kulturowej:

 • Ewa Raczyńska-Mąkowska - Projekt artystyczny POWROTY: 5 000 zł
 • Wojciech Woźniak - "Portret miasta". Jubileuszowa wystawa z okazji 30 lat pracy artystycznej: 5 000 zł
 • Grzegorz Pleszyński - Leon Wyczółkowski, czyli ORIENT I ORIENTacJA - twórcza fascynacja sztuką Wschodu: 4 500 zł
 • Elwira Ślązak - Archiwum Zbigniewa Chwedczuka - przygotowanie wystawy i Jubileuszu: 5 500 zł
 • Katarzyna Gębarowska - Przygotowanie stałej ekspozycji "Z dziejów bydgoskich zakładów fotograficznych do roku 1939 w ramach szlaku TeH2O": 5 000 zł
 • Łukasz Wodyński - Przygotowanie i realizacja wystawy autorstwa Łukasza Wodyńskiego pt. "NEXUS NATURA": 5 000 zł
 • Maja Markowska - Krótkometrażowy Film Animowany pt. "Robaczywki": 5 000 zł
 • Daria Bręczewska-Kulesza - Ocalić od zapomnienia - detal bydgoskich kamienic: 5 000 zł


Stypendia w zakresie udziału bydgoskich twórców w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych oraz współpracy międzynarodowej

 • Marta Szymańska - Międzynarodowe kursy mistrzowskie dyrygentury z Maestro Danielem Orenem: 4 000 zł

Warto wiedzieć:
Stypendia przyznawane są od 10 lat tj. od 2012 roku w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy.

W latach 2012-2021 z tej formy wsparcia z budżetu Miasta dofinansowano 1.005 projektów zrealizowanych przez 930 indywidualnych twórców i animatorów kultury.

Stypendia mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub grupie osób na konkretne przedsięwzięcia, projekty artystyczne i twórcze odbywające się na terenie kraju lub poza jego granicami.
Stypendia przyznawane są w kwocie do 6000 złotych na projekty realizowane w Polsce lub do 15 000 złotych na projekty realizowane za granicą.   

W 2022 roku w budżecie Miasta na projekty stypendialne przeznaczano kwotę 310.000 zł. Kwota do dyspozycji w II edycji konkursu wynosiła 105.000 zł.  Łącznie na wsparcie projektów stypendialnych w latach 2012-2021 wydano z budżetu Miasta kwotę 4.235 838 zł złotych.

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium i dokonuje ich oceny kierując się w szczególności kryteriami:
•    znaczenie przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej
•    walory promocyjne
•    zasięg oddziaływania
•    oryginalność pomysłu
•    dotychczasowe osiągnięcia stypendysty
•    racjonalność kalkulacji kosztów
•    trwałość rezultatu
•    wzbogacenie oferty kulturalnej miasta

Wnioski rozpatrywała, powołana zarządzeniem prezydenta, Komisja stypendialnaw składzie:
•    Agnieszka Borowicz - Kempińska – przewodnicząca Komisji,
•    Adam Skrętny - zastępca przewodniczącej Komisji,
•    Grzegorz Kaczmarek – dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii,
•    Magdalena Zdończyk – dyrektor BKB,
•    Agnieszka Wysocka – dr historii sztuki,
•    Jolanta Chmara - prezes Okręgu Bydgoskiego ZPAP,