logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stylowe chodniki i latarnie wracają do Śródmieścia
Zlecamy kolejne prace związane z rewitalizacją Śródmieścia. W tym roku, podczas remontów, na kilku ulicach przywrócimy historyczny wzór układania chodnikowych płyt. Dodatkowo, na odcinku ul. Śniadeckich, ustawione zostaną stylowe latarnie. Nabierze ona reprezentacyjnego charakteru.


Remont ul. Śniadeckich został przygotowany już w ubiegłym roku. Koncepcja zakładała przywrócenie w pierwszym etapie historycznego wzoru chodnika po północnej stronie, pomiędzy ulicami Pomorską i Gdańską. Prace zostaną jednak rozszerzone o dodatkowe elementy.
Oprócz nowej nawierzchni wymienione zostanie też na tym odcinku oświetlenie. Trwa już postępowanie, w którym wyłoniony będzie wykonawca prac odpowiedzialny za ustawienie stylowych latarni w formie tzw. bydgoskich pastorałów. Następnie zlecone zostaną prace brukarskie.

Remont chodników wzdłuż ul. Śniadeckich uzyskał też wysoką liczbę głosów podczas głosowania na zadania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Dlatego od razu zlecony zostanie drugi etap prac – wymiana chodnika również po południowej stronie ul. Śniadeckich, od Pomorskiej do Gdańskiej.

Sposób rewitalizacji chodników był uzgadniany m.in. ze Społeczną Rada ds. Estetyki, konserwatorem zabytków, plastykiem miasta i menadżerem Śródmieścia. Na reprezentacyjnych ulicach odtwarzany będzie historyczny wzór. Granitowe płyty będą układane w karo. Przestrzeń przy krawędzi jezdni i kamienicach brukowana będzie kamienna kostką. Zjazdy wykonane zostaną z kamiennej kostki. Takie rozwiązanie zastosowane zostało m.in. w czasie rewitalizacji ul. A. Cieszkowskiego.

Podobne rozwiązania tyle, że z wykorzystaniem betonowych płyt stosowane będą też na innych ulicach Śródmieścia. W tym roku realizowany będzie kolejny etap prac na ul. Warmińskiego (strona wschodnia, od Dworcowej do Pomorskiej). Wcześniej na tej ulicy również ustawiono stylowe latarnie. Kontynuowane będą też prace na ul. Pomorskiej (na odcinku od ul. Cieszkowskiego do Mazowieckiej, po stronie zachodniej).

Rozpoczniemy też restylizację chodników na ul. Królowej Jadwigi, od ul. Dworcowej w kierunku Astorii. Na tym odcinku również wymienione zostało oświetlenie oraz przeprowadzono niezbędne prace przy sieciach podziemnych, co umożliwia rozpoczęcie przebudowy chodników. Ostateczny wzór płyt  ze względu na duże zróżnicowanie nawierzchni w tej części miasta będzie jeszcze przedmiotem dodatkowych uzgodnień ze Społeczną Radą ds. Estetyki.

Historyczne ulice Śródmieścia

Ulica Śniadeckich ma długość około 850 metrów. Wytyczono ją w połowie XIX wieku. Stała się główna osią powstającej wówczas nowej dzielnicy ulokowanej pomiędzy ul. Gdańską i dworcem kolejowym. Do ulicy przylega wytyczony wówczas pl. Piastowski, pełniący do dziś targową funkcję. W połowie XIX wieku wytyczono też ulicę dr E. Warmińskiego łącząca m.in. Focha z Dworcową . W 1896 uruchomiano przy niej pierwszą elektrownię. Węgiel dowoziły wówczas do niej towarowe wagony tramwajowe (od strony Focha). Ulica Królowej Jadwigi wytyczona została w roku 1860. W latach 1861-1865 w osi ulicy powstał łukowy, trójprzęsłowy ceglany most na Brdzie, któremu nadano nazwę Viktoriabrücke, zmienioną w 1920 roku na most Królowej Jadwigi. Znacznie starszy rodowód sięgający prawdopodobnie lokacji miasta ma ulica Pomorska. Jeszcze na początku XIX wieku stanowiła główny trakt wiodący w kierunku Gdańską. Następnie tę funkcję przejęła wytyczona ulica Gdańska. Ulica Pomorska została zabudowana kamienicami, z których większość wzniesiono w latach 1865-1910.