logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stop mowie nienawiści - specjalne lekcje w bydgoskich szkołach
Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w lekcji przeciwko mowie nienawiści. Takie zajęcia odbywać będą się także w innych bydgoskich szkołach. W inauguracyjnej lekcji uczestniczył prezydent Rafał Bruski, a całość zakończyła debata oksfordzka.


Cykl specjalnych lekcji poświęcony mowie nienawiści rozpoczął się w bydgoskich szkołach - zgodnie z planem – zaraz po zimowych feriach.  Inauguracyjna lekcja odbyła się w III Liceum Ogólnokształcącym z udziałem prezydenta Rafał Bruskiego, przewodniczącej Rady Miasta Moniki Matowskiej, a także pedagogów, nauczycieli, psychologów, prawników, przedstawicieli Straży Miejskiej i rodziców. 

Podczas zajęć omawiany były m.in. temat mowy nienawiści i jej skutki, a także sposoby na jej przeciwdziałanie. Przedstawiono także temat odpowiedzialności karnej za hejt w sieci. Bo ten jest w Internecie powszechny – a jego specyficzną kategorią jest tzw. mowa nienawiści, która obraża osoby lub całe grupy ze względu na cechy przynajmniej częściowo od nich niezależne, takie jak rasa lub pochodzenie. Intensywna agresja werbalna, szczególnie odnosząca się do wyglądu czy zachowań młodych ludzi potrafi być dla nich szczególnie dotkliwym doświadczeniem, powodującym wysoki poziom negatywnych emocji jak wstyd, strach, poczucie braku akceptacji. Powszechność hejtu i mowy nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla neutralnych ich odbiorców, którzy oswajają się ze słowną przemocą w internecie. W kwestii obrażania w internecie kluczową kwestią jest rozważne reagowanie na to zjawisko. Reagować powinny zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu.

Warto podkreślić, że chcemy, aby takie działania nie były prowadzone jednorazowo. Będą one realizowane w sposób ciągły. Szkoły będą mogły organizować takie zajęcia w ramach: szkoleń, godzin wychowawczych, seminariów czy spotkań. Systematyczne oddziaływanie na młodzież powoduje, że nawyki i umiejętność radzenia sobie z takimi problemami zostaną utrwalone, a uczestnicząc w takich spotkaniach może być ona w przyszłości odporna na tego typu komunikaty. 

Oprócz specjalnych lekcji o tolerancji i wzajemnym szacunku, Miasto będzie kontynuować i rozszerzać działania, które na bieżąco prowadzone są w tym zakresie. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla pedagogów szkolnych, a także debaty i seminaria skierowane dla rodziców. 

W Bydgoszczy tematem przeciwdziałania agresji, tematem przemocy zajmuję się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, która swoją siedzibę ma w Fordonie przy ul. Gawędy 5. To właśnie ona realizuje ten projekt w ramach strategii rozwoju edukacji 2013-2020 dla wszystkich szkół. W związku z tym przygotuje także dla placówek oświatowych przykładowe materiały dydaktyczne do wykorzystania w szkołach na zajęciach dotyczących mowy nienawiści. 

Ponadto program, realizowany już od 2 lat – Szkoła Otwarta i Tolerancyjna, którego celem jest promowanie postawy tolerancji i otwartości na ludzi, bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny zostanie wzbogacony o tematy związane z mową nienawiści.  W ramach tych działań odbędzie się również cykl debat, seminariów czy spotkań podkreślających skutki mowy nienawiści i przeciwdziałających temu zjawisku.