logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stawiamy na segregację i edukację
Do finiszu zbliża się budowa trzech miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dzięki temu segregacja odpadów w naszym mieście stanie się łatwiejsza. Będą one pełniły również funkcje edukacyjne. Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu wysokiego dofinansowania unijnego.


Nowe PSZOK-i budowane są: przy ul. Inwalidów, przy ul. Ołowianej przy ul. Jasinieckiej. Bydgoszczanie będą mogli do nich dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne (kilkanaście frakcji), z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest. Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-20.00. Odpady dostarczone na teren punktów będą tam czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami. Powstaną też  pomieszczenia na przedmioty do ponownego użycia. Zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie, będą mogły zostać ponownie wykorzystane.

Nowe miejsca selektywnej zbiórki odpadów będą również dobrym miejscem do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców. Dzieci będą mogły w przystępny sposób dowiedzieć się dlaczego segregowanie odpadów jest to zrobić. Pomogą w tym elementy placów zabaw, które będą instalowane w każdym PSZOK-u. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy, który odpowiednio wyposaży te miejsca w urządzenia edukacyjno-zabawowe. Elementem projektu jest także utworzenie salki edukacyjnej przy ul. Inwalidów, która będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Koszt całej inwestycji to ponad 8,2 mln zł. Ma jego realizację miasto pozyskało wysokie wsparcie unijne – ponad 5,7 mln zł. Uruchomienie nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów planowane jest wiosną.