logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Sprawdź czym oddychasz! Straż Miejska może skontrolować, co palisz w piecu
Zbliża się sezon grzewczy. Palenie w piecach plastikiem, meblami i innymi odpadami może być przyczyną poważnych chorób płuc i układu oddechowego. Od 2019 roku bydgoskie domy odwiedza Ekopatrol, który sprawdza czym palimy w piecach.

Za spalanie śmieci grozi mandat do 500 zł lub grzywna 5 tys. zł. W tym sezonie grzewczym utworzymy największy system monitorowania jakości powietrza na bydgoskich osiedlach.


Sprawdź czym oddychasz

Stan jakości powietrza można sprawdzić na stronie airquality.uni.wroc.pl. Obecnie monitoring obejmuje 21 punktów pomiarowych, które znajdują się w różnych częściach Bydgoszczy. Sieć jest częścią kampanii „Czy wiesz czym oddychasz?”.

Jeszcze w tym sezonie system zostanie rozszerzony o 43 nowe czujniki. Dziesięć zlokalizujemy przy szkołach. Osiem z inicjatywy osiedlowej grupy antysmogowej pojawi się w Fordonie. Swoim zasięgiem obejmą wszystkie osiedla. Obecnie trwa typowanie wszystkich docelowych miejsc. Z aplikacji dowiemy się jaki jest poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 oraz PM 10. Przekroczenie norm będzie sygnalizowane kolorami od żółtego do czerwonego. Kolor zielony i niebieski oznacza dobre warunki.

Straż Miejska kontroluje
W sezonie grzewczym trwają wzmożone działania bydgoskich strażników miejskich, którzy dokonują kontroli palenisk domowych. Specjalny Ekopatrol kontroluje także przestrzeganie uchwały antysmogowej, która mówi o całkowitym zakazie spalania:

  • węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu mniej niż 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

W trakcie kontroli należy pokazać świadectwo jakości paliwa wydane przez sprzedawcę/dostawcę opału. Wszyscy posiadacze kotłów grzewczych pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń, muszą zlikwidować kominki i piece kaflowe do końca 2023 r.

Przypominamy, że spalanie odpadów – drzwi, mebli, tekstyliów, paneli, plastiku, opon etc. grozi grzywną do 500 zł, a jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu nawet do 5 tys. zł. Pamiętajmy, że spalając śmieci narażamy również zdrowie własne, swojej rodziny a także sąsiadów. Jeśli widzisz, że Twój sąsiad zatruwa powietrze, zadzwoń pod numer 986 lub zgłoś w aplikacji Dbamy o Bydgoszcz.

Ekopatrol w poprzednim sezonie grzewczym otrzymał ponad 1 tysiąc zgłoszeń od mieszkańców. Na podstawie przeprowadzonych kontroli nałożono niemal 350 mandatów, na łączną kwotę 52.750 zł. 11 spraw zostało skierowanych na drogę sądową. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w listopadzie, grudniu i lutym.

- W przypadku podejrzeń o spalanie odpadów, strażnicy mogą pobrać z palenisk próbki popiołu, które przekazują następnie do Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego w Jastrzębiu Zdroju. Potwierdzenie spalania materiałów zabronionych, stanowi podstawę ukarania użytkownika nieruchomości. Badanie próbek, które jest finansowane z budżetu miasta, okazało się niezwykle skutecznym narzędziem w walce ze smogiem - tłumaczy Arkadiusz Bereszyński, rzecznik Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

 

 

Dlaczego nie warto palić śmieci w piecu
Palenie w piecu meblami, oponami, plastikiem może być przyczyną poważnych chorób płuc i układu oddechowego. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce umiera rocznie ponad 40 tys. osób z powodu narażenia na pył zawieszony. Skutki zdrowotne zanieczyszczeń zimowych to m.in. astma oskrzelowa, choroby płuc, infekcje dróg oddechowych, nowotwory, choroby serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia układu nerwowego, depresja, zaburzenia płodności, przedwczesny poród, poronienia. Szczególnie narażone na choroby są dzieci. Szkodliwe substancje wychodzące z komina roznoszą się po okolicy nawet na kilkaset metrów. Powoduje to zatrucie całej okolicy. Gromadząca się smoła i sadza w kominie mogą skutkować pożarem. Palenie śmieci jest nieekologiczne i grozi mandatem.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z materiałów edukacyjnych na bezpłatnej platformie edukacyjnej, która znajduje się TUTAJ.

Dotacja dostępna dla mieszkańców
Rosnące ceny gazu i prądu mogą zniechęcać właścicieli lokali do wymiany nieekologicznych kopciuchów. Od kilku lat miejska dotacja obejmuje także dofinansowanie do zakupu nowoczesnej pompy ciepła. Pozostałe możliwości to przyłączenie do miejskiej sieci c.o., zakup kotła gazowego lub na prąd. Dodatkowo przy przeprowadzeniu inwestycji kompleksowych w budynkach wielorodzinnych dotacja może wynieść do 8 tys. zł.

Wniosek o udzielenie dotacji, szczegóły, załączniki oraz uchwała znajduje się na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/srodowisko/powietrze