logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Spotkanie świąteczne Bydgoskiej Rady Seniorów
We wtorek (5 grudnia) w ratuszu odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Bydgoskiej Rady Seniorów. Podsumowano bieżącą działalność Rady, złożono świąteczne życzenia i przygotowano paczkę dla potrzebujących.


Członkowie Rady spotkali się, aby omówić przyszłoroczne działania Rady oraz podziękować osobom, które aktywnie współpracowały z BRS przez ten rok.
Bydgoscy seniorzy zrzeszeni w Radzie nie przechodzą obojętnie wobec osób potrzebujących, dlatego wspólnie postanowili przygotować świąteczną paczkę, która zostanie przekazana seniorowi w potrzebie przed świętami.

Na spotkaniu obecny był prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który zawsze aktywnie włącza się w pomoc osobom potrzebującym. I tym razem przekazał upominek, który zostanie dołączony do wspólnej paczki świątecznej.

Członkowie Bydgoskiej Rady Seniorów spotykają się na posiedzeniach plenarnych, w czasie których na bieżąco określane są potrzeby i oczekiwania bydgoskich seniorów. Ponadto poszczególni członkowie Bydgoskiej Rady Seniorów pełnią dyżury m.in. w celu wydawania Bydgoskiej Karty Seniora.

Warto wiedzieć:
Celem działania Bydgoskiej Rady Seniorów jest:
•    zgłaszanie uwag do projektów prawa miejscowego dotyczącego spraw ważnych dla seniorów,
•    integracja i wspieranie środowisk osób starszych,
•    popularyzowanie aktywności seniorów,
•    działania w kierunku profilaktyki i promocji zdrowia,
•    przełamywanie stereotypów na temat seniorów, starości, budowanie autorytetów,
•    wzmacnianie relacji międzypokoleniowej,
•    propagowanie wszelkich form dotyczących edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
•    zapobieganie sytuacjom zmierzającym do wykluczenia osób starszych i niepełnosprawnych z aktywności,
•    podejmowanie działań dla poprawy bezpieczeństwa publicznego seniorów,
•    informowanie społeczności lokalnej o działaniach Rady w środkach masowego przekazu,
•    budowanie pozytywnego wizerunku seniora,
•    upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach ludzi starszych.