logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Społeczność UKW świętuje
W czwartek (25.04) w gmachu Collegium Copernicanum społeczność uniwersytecka oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości Święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Miasto reprezentował Prezydent Rafał Bruski i Przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska.


Główne uroczystości poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. Uroczyste posiedzenie Senatu UKW rozpoczęło się w samo południe. Społeczność UKW świętowała w gronie swoich władz, pracowników, studentów oraz zaproszonych gości. Pracownikom uniwersytetu wręczone zostały odznaczenia państwowe, w tym Medale za długoletnią służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wręczono również dyplomy doktora habilitowanego oraz odbyła się  promocja doktorska 45 naukowców. Życzenia społeczności uniwersyteckiej, w dniu Święta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, złożył osobiście prezydent Bydgoszcz Rafał Bruski - Dzisiejsze święto to wyjątkowy dzień dla całej społeczności akademickiej. Wydarzenia w ostatnich latach na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego to wielkie sukcesy. Na kolejne lata życzę uczelni zdolnych studentów, ambitnych wykładowców, nowych celów rozwoju, ciekawych projektów naukowych, przyszłościowych kierunków. Panu Rektorowi i członkom Uniwersyteckiego Senatu życzę wielu sił do wyznaczania sobie kolejnych wyzwań i ich skutecznej realizacji.UKW z nowym rektorem

Podczas dzisiejszego święta UKW wręczono akt wyboru Rektorowi elektowi prof. dr. hab. Bernardowi Mendlikowi. Wybory nowego Rektora UKW odbyły się 11 kwietnia br. Prof. Bernard Mendlik, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW w Bydgoszczy, został wybrany na rektora tej uczelni w kadencji 2024–2028. Zastąpi prof. dr. hab. Jacka Woźnego, który kieruje uczelnią od 2016 roku. Prezydent Miasta Rafał Bruski list z gratulacjami dla Rektora elekta wręczył tuż po wyborach, podczas spotkania w ratuszu - Przekazuję najserdeczniejsze gratulacje z okazji wyboru Waszej Magnificencji na stanowisko Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Z każdym dniem wypełniania tej szczególnej misji – czuwając nad rozwojem szerokoprofilowej uczelni – staje się Pan ważnym filarem kultywowania tradycji polskiego szkolnictwa wyższego, kreującym naukowe oblicze miasta. Powołanie do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji jest wyrazem uznania i dowodem zaufania do prezentowanych kompetencji, rzetelnej postawy i zdobytego doświadczenia. Niech potwierdzone umiejętności i wiedza, wsparte na fundamencie niepodważalnych priorytetów nauki, owocują właściwymi decyzjami oraz stają się narzędziem dalszego kształtowania i realizacji najwyższych ambicji Uniwersytetu. Serdecznie życzę Waszej Magnificencji wszelkiej pomyślności w prowadzeniu bydgoskiej uczelni, licząc na kontynuację naszej efektywnej współpracy. Prof. Bernard Mendlik jest dyrygentem, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) i Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1989 roku został asystentem w WSP i od tamtej pory jest związany zawodowo z bydgoską uczelnią. Od 2015 roku jest dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej UKW (wcześniej, przed przekształceniem, stał na czele Instytutu Edukacji Muzycznej. W latach 2008 - 2012 pełnił funkcję prorektora ds. organizacji i rozwoju UKW. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje problematykę wykonawczą muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej zespołów muzycznych. Oficjalne przekazanie władzy rektorskiej nastąpi podczas inauguracji roku akademickiego.


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jednym z młodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w kraju. W tym charakterze zaczął działalność 1 września 2005 roku, ale stoi za nim 40-letnia tradycja bydgoskich uczelni. UKW jest największą uczelnią w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Bogatą ofertę edukacyjną tworzy ponad 60 kierunków studiów, realizowanych na trzech poziomach kształcenia. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w 17 dyscyplinach. Wiedzę w uniwersytecie przekazuje ponad 670 nauczycieli akademickich. Wśród nich jest ponad 200 profesorów, w tym - 44 tytularnych. Dużą uwagę poświęca się rozwojowi potencjału kadry, dlatego pracownicy uczestniczą w szkoleniach, projektach badawczych, współpracują z jednostkami polskimi i zagranicznymi. W ostatnich latach uczelnia przyjęła na pierwsze roczniki około 3 tysięcy studentów. Obecnie na UKW studiuje około 7 tysięcy studentów.