logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Śmieci z kwarantanny. Co musisz wiedzieć
Rekordy zakażeń koronawirusem, sprawiają, że coraz więcej osób przebywa na kwarantannie oraz samoizolacji. Przypominamy, jak wygląda procedura odbioru śmieci z nieruchomości objętych kwarantanną.


Jedną z najważniejszych kwestii, dla osób przebywających na kwarantannie jest to, że nie muszą martwić się o organizowanie odbioru ich śmieci. To Sanepid przekazuje wszystkie niezbędne dane adresowe, najpierw do MOPS, a ten informuje firmę ProNatura.

Firma ProNatura odbiera odpady z miejsc kwarantanny w całej Bydgoszczy. Odbiór odpadów  następuje w godzinach nocnych pomiędzy godz. 22.00 - 6.00 w dni robocze. Częstotliwość odbioru odpadów z danej lokalizacji wynosi nie rzadziej niż raz na 7 dni. Dokładny termin ustalany jest telefonicznie z pracownikami ProNatury.

Jak zabezpieczyć śmieci?

Wyrzucając odpady zmieszane w miejscach kwarantanny należy użyć dwóch lub trzech możliwie mocnych worków (jeden wewnątrz drugiego), następnie trzeba szczelnie zamknąć/związać worek i przygotować do odbioru z przywieszoną kartką z napisem kwarantanna. Odpady tak przygotowane odbierane są w wyznaczonym terminie spod drzwi mieszkania przez pracownika ProNatury bez bezpośredniego kontaktu fizycznego z osobą odbywającą kwarantannę.

Czy segregować?

Jak wskazuje Sanepid, odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład, stanowią odpady komunalne. Odpady te muszą być gromadzone i odbierane w sposób specjalny tzn.  bez styczności z pozostałymi odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkańców.

Co się dzieje z odpadami?

Odpady są przewożone do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych  i wsypywane do bunkra przez wydzieloną do tego celu bramę, następnie spalane.

Czy śmieci może wyrzucić ktoś inny?

Tylko pracownicy Spółki  ProNatura, specjalnie oddzieleni od reszty załogi, wyposażeni w kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące oraz wydzielonym pojazdem mogą odbierać odpady od osób przebywających na kwarantannie bezpośrednio spod drzwi mieszkania.