logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Śluzy zachwycą także po zmroku
Powstaje dokumentacja niezbędna do stworzenia iluminacji śluz Starego Kanału Bydgoskiego. To kolejny element rewitalizacji unikatowego zabytku hydrotechnicznego, który pomoże także po zmroku podkreślić jego piękno. Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji. Przed wakacjami rozpoczniemy też konsultację całościowej koncepcji dalszej rewitalizacji plant nad całym Kanałem w granicach miasta.


W ubiegłym roku wyremontowaliśmy wrota trzech śluz na Starym Kanale Bydgoskim. Konserwatorskie prace pozwoliły na bezpieczne użytkowanie hydrotechnicznego obiektu, który miał ogromny wpływ na dynamiczny rozwój Bydgoszczy. Pochłonęły one 3,7 mln zł. Równocześnie zleciliśmy prace nad projektem iluminacji  śluz. Projektanci opracowali już warianty realizacji tego zadania. Zakładają one punktowe podświetlenie wybranych elementów konstrukcyjnych lub bardziej rozproszone światło.

Podświetlenie zyskają śluzy:

  • nr IV przy ul. Wrocławskiej
  • nr V przy ul. Czarna Droga
  • nr VI przy ul. Bronikowskiego

Koncepcja podświetlenia została opracowana przez firmę QLAB Labarotary of Light.  Atrybuty poszczególnych rozwiązań dla każdej ze śluz najlepiej obejrzeć na filmie z wizualizacją rozwiązań.

Koncepcje dla poszczególnych śluz zostały wybrane przez zespół uzgadniający w składzie m.in. Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Plastyka Miasta i opracowywany jest obecnie kompletny projekt budowlany.

Zdecydujemy z mieszkańcami

Przed wakacjami rozpoczniemy natomiast konsultacje dotyczące koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Starego i części Nowego Kanału Bydgoskiego do granic administracyjnych Miasta Bydgoszczy wraz z terenami przyległymi, w których będą mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy. Dokument będzie wyznaczał docelowe kierunki zagospodarowania terenu. Wszystkie nowe inwestycje, także projekty zgłaszane w ramach BBO, będą musiały wpisywać się w założenia ostatecznej wersji koncepcji.

Unikatowy zabytek

Stary Kanał Bydgoski to zachowany do dziś odcinek sztucznej drogi wodnej wybudowanej w latach 1773 – 1774. Koncepcja budowy połączenia wodnego Brdy i Noteci przecinającego linię wododziału powstała za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1766 roku jeden z najwybitniejszych kartografów Franciszek Florian Czaki opracował projekt kanału Brda-Noteć. Z uwagi na I rozbiór Polski, który nastąpił w 1772 r., prace nad projektem zostały wstrzymane. Koncepcje połączenia rzeki Brdy i Noteci przejął i zrealizował król pruski Fryderyk II na podstawie projektu powstałego również w 1772r. autorstwa Franza Balthasara Schönberga von Brenkenhoffa. Prace budowlane, którymi kierował Wilhelm Dornstein, trwały od wiosny 1773r. do połowy września 1774r. W tym czasie powstał kanał długości 26,7 km z 10 drewnianymi śluzami. Pracujemy nad uznaniem Kanału Bydgoskiego za pomnik historii. To niezbędny krok, który pozwoli następnie starać się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.