logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Samorządowy Okrągły Stół ws. uchodźców – rekomendacje dla rządu
Eksperci, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych pracowali we Wrocławiu nad zestawem rekomendacji i zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy. Prace toczyły się w 8 obszarach m.in. edukacji i nauki, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa etc. Organizatorem Samorządowego Okrągłego Stołu było Miasto Wrocław. W rozmowach wzięła udział zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.


Samorządowcy, przedstawiciele rządu, prezydenta RP, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu przygotują tzw. białą księgę – zestaw rekomendacji i niezbędnych zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln obywateli z Ukrainy. W ostatnich dniach pracowali we Wrocławiu nad 8 obszarami m.in. rynkiem pracy, mieszkalnictwem, edukacją i nauką, bezpieczeństwem, finansami czy legislacją. Dokument trafi niebawem do Premiera, Prezydenta RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Organizatorem wydarzenia było Miasto Wrocław, a otwierający obrady Okrągłego Stołu prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk podkreślał idee jaka przyświecała organizacji spotkania: - Okrągły Stół nikogo nie wyróżnia, nie stawia wyżej, nie uprzywilejowuje. Jest miejscem spotkania równych wobec siebie ludzi, którzy bez uprzedzeń chcą wyrażać swoje zdanie w dobrej wierze, bez intencji atakowania kogokolwiek, a jedynie dla przygotowania najlepszych możliwych rekomendacji, służących całej wspólnocie – mówił prezydent Wrocławia.Mer Kliczko dziękuje za wsparcie
Z uczestnikami wydarzenia w specjalnym wideo połączył się mer Kijowa, Witalij Kliczko. - Przekazuję Wam wszystkim najszczersze pozdrowienia. Wam, uczestnikom Samorządowego Okrągłego Stołu. A także dziękuję. Dziękuję za okazaną pomoc. Za opiekę nad uchodźcami z Ukrainy, za przekazanie broni defensywnej, która jest nam teraz tak potrzebna do obrony naszej ojczyzny. Obrony naszych rodzin, dzieci, do obrony naszej przyszłości – powiedział Kliczko, adresując swoje słowa także do Wrocławia: - Chcę pozdrowić i wyrazić mój szacunek do każdego z Was. Szczególne pozdrowienia ślę do prezydenta Wrocławia – Jacka Sutryka. Za wszystko, co Pan i Wrocław robicie, by wspierać naszą ojczyznę.

Rekomendacje wypracowane przez Samorządowy Okrągły Stół TUTAJ.