logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Bydgoskie licea, branżowe szkoły I stopnia oraz technika, zaczynają rekrutację na rok szkolny 2024/25. Od poniedziałku (13 maja) kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z niezbędnymi dokumentami. Nabór wniosków potrwa do 14 czerwca br.


W poniedziałek, 13 maja br. rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Dla kandydatów do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny Miasto Bydgoszcz przygotowało ponad 2600 miejsc.
•    w liceach ogólnokształcących – blisko 1000 miejsc,
•    w technikach – ponad 1000 miejsc,
•    w branżowych szkołach I stopnia – ponad 550 miejsc.

14 czerwca zakończy się  termin elektronicznego składania  wniosków. Od 25 czerwca do 9 lipca należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie można też złożyć nowy wniosek, z jednym zastrzeżeniem:  złożenie nowego wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego, przygotowania wojskowego, oddziału w którym realizowany jest program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych preferencji, oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego możliwe jest w terminie 25 – 28 czerwca. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 16 lipca 2024 r. Do 19 lipca 2024 r., zakwalifikowani kandydaci muszą potwierdzić chęć przyjęcia do danej szkoły, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Proces rekrutacji podstawowej kończy się 22 lipca 2024 r. publikacją list przyjętych.

Strona logowania dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej: bydgoszcz.edu.com.pl.
Przypominamy, że nabór do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
Film instruktażowy TUTAJ w znacznej mierze przybliży  przebieg prowadzonego procesu rekrutacji.
W systemie naborowym „Vulcan” zamieszczono także wszelkie niezbędne informacje umożliwiające zapoznanie się z zasadami przyjęć oraz harmonogramem działań.