logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowa ul. Nakielskiej. Zaawansowane prace projektowe
Rozpoczęło się projektowanie przebudowy ul. Nakielskiej od ul. J. Bronikowskiego do Lisiej. Wykonawca, z którym jesienią podpisaliśmy umowę zaczyna pierwsze prace. Dokumentacja będzie gotowa w przyszłym roku. Po niej zlecimy budowę, na którą zdobyliśmy europejskie dofinansowanie - ponad 6 mln euro.


- Zlecenie tej inwestycji do realizacji było jednym z trudniejszych zadań w ostatnich latach – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Dzięki konsultacjom wybraliśmy wariant rozwiązujący najwięcej problemów. Na etapie koncepcji musieliśmy koordynować wiele innych przedsięwzięć, m.in. rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zupełnie zmieniły się warunki finansowe - miasto zostało praktycznie pozbawione nadwyżki operacyjnej, którą przeznaczaliśmy na nowe inwestycje. Konieczna była również zmiana statusu drogi, by skutecznie pozyskać środki unijne w obliczu odrzucenia naszych wniosków o dofinansowanie zadania ze środków rządowych.

Ulica Nakielska to jedna z najdłuższych bydgoskich ulic. Dystans od ronda przy ul. Łochowskiej do ronda Grunwaldzkiego to prawie 5,5 kilometra. Komunikuje kilka bydgoskich osiedli: Wilczak, Jary, Miedzyń i Prądy z centrum miasta oraz z węzłem „Bydgoszcz - Miedzyń” na obwodnicy. Z ulicy każdego dnia korzysta również wielu mieszkańców podmiejskich gmin, m.in. Białe Błota. Modernizacja ważnej ulicy będzie odbywała się w etapach. Przygotowanie dokumentacji na wszystkie odcinki poprzedziliśmy szerokimi konsultacjami społecznymi oraz uzgodnieniami.

Projektant w terenie

W pierwszej kolejności powstaje dokumentacja projektowa dla odcinka od ul. J. Bronikowskiego do Lisiej o długości 3,3 km. Umowę z wykonawcą, firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. podpisano 1 grudnia 2023 roku. Wartość prac projektowych to ok. 2,95 mln zł. Obecnie projektant pracuje nad:

  • opracowaniem map do celów projektowych,
  • wstępną inwentaryzacją terenu istniejącego,
  • opracowaniem geometrii układu drogowego,
  • wywiadem branżowym w odniesieniu do sieci stanowiących własność gestorów zewnętrznych.

Rozwiązania wypracowane z mieszkańcami

Wcześniej opracowaliśmy dla tego odcinka koncepcję. Zakłada ona między innymi budowę od podstaw nowej jednojezdniowej ulicy z 4 pasami ruchu (dwa środkowe jako buspasy), chodnikami, drogą rowerową i rondem turbinowym na wysokości ul. Bronikowskiego. Cała ulica zyska też odwodnienie. Przebudowę przejdzie oświetlenie uliczne i sygnalizacje świetlne. Projektant na opracowanie wszystkich materiałów oraz uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej ma czas do lata 2025 r. Następnie zlecone zostaną prace budowlane.

Zdobyliśmy europejskie dofinansowanie

W ostatnich latach składaliśmy wnioski o finansowanie tego zadania z KPO i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie otrzymaliśmy na ten cel wnioskowanego wsparcia.  Ostatecznie na to zadanie wykorzystamy m.in. fundusze unijne (ok. 6 mln euro)  na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Przygotowania do kolejnych etapów

Równocześnie przygotowana została koncepcja niezbędna do rozbudowy odcinka od ul. Bronikowskiego w kierunku ronda Grunwaldzkiego, do ul. Nasypowej. Na dalszym odcinku przeanalizowaliśmy ewentualne, optymalne rozwiązania projektowe, godzące oczekiwania związane z wyposażeniem pasa drogowego w niezbędną infrastrukturę z wymaganiami i ograniczeniami stawianymi przez służby konserwatorskie (ograniczenie rozbiórek budynków).  Proponowane rozwiązania poddaliśmy również konsultacjom społecznym. Więcej informacji o rozwiązaniach dla tego odcinka znajduje się TUTAJ. Trwają też rozmowy z PKP PLK w zakresie koordynacji prac inwestycyjnych w rejonie wiaduktu przy ul. Trentowskiego.