logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowa szpitala zakaźnego – ostatni etap
Trwa jeden z ostatnich etapów modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego. Inwestycja kosztuje 21 mln złotych. Jest finansowana przez samorząd województwa.


Budynek B położony w zachodniej części kompleksu szpitalnego przy ul. Św. Floriana  jest objęty ochroną konserwatorską. Neogotycka część powstała z głównymi zabudowaniami w latach 1907-1910 roku. W kolejnej dekadzie obiekt rozbudowano. W budynku zlokalizowane były m.in.  apteka szpitalna oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wyburzenie i odtworzenie niewielkiego pawilonu mieszczącego m.in. pomieszczenia magazynowe szpitalnej apteki, pomieszczenia administracyjne i magazyny firmy sprzątającej. Jest to jeden z ostatnich akordów modernizacji kompleksu placówki. Planowana jest dobudowa jednej kondygnacji i poszerzenie funkcjonalności budynku – znajdą tu również miejsce m.in. sala konferencyjna i sala wykładowa dla studentów.

Nadbudowa nawiązywać będzie charakterem architektonicznym, detalem, podziałem stolarki oraz kolorystyką do części istniejącej. Ceglana elewacja zostanie oczyszczona i zabezpieczona. Prace są  prowadzone również przy wentylacji i instalacjach kanalizacyjnych oraz wodociągowej. Całość kosztuje 21 mln złotych. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do końca roku.

Warto wiedzieć

Pierwszy szpital przy ul. Św. Florian  funkcjonował od 1898 roku.  Początkowo był to mały 12-łóżkowy szpital dla dzieci mieszczący się w parterowym budynku. Główne zabudowania w charakterystycznym neogotyckim stylu powstały w latach 1907-1910. W 2011 roku oddano do użytku nowy gmach od strony Brdy.