logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa Kujawskiej. Przekazujemy plac budowy. Raport nr 11
W środę 6 lutego plac budowy pod nową linię tramwajową na ulicy Kujawskiej zostanie przekazany wykonawcom. Tym samym rozpocznie się największa inwestycja komunikacyjna realizowana w centrum Bydgoszczy warta ponad 350 mln zł.


Część robot przeprowadzono z wyprzedzeniem. Chodzi o wycinkę drzew i krzewów kolidujących z nowymi jezdniami oraz torowiskiem. Rozebrano też kamienicę przy Zbożowym Rynku 3. Zabytkowe płaskorzeźby w szczytowej ścianie budynku zostały zdeponowane w Muzeum Okręgowym. Na 6 lutego zaplanowano przekazanie budowy wykonawcy. Zimą konsorcjum zaplanowało prace związane z rozbiórkami. Wyburzone zostaną budynki przy ul. Toruńskiej 4-6 i Kujawskiej 53-61 (między jezdniami). W sąsiedztwie obu tych placów powstanie zaplecze budowy. Z kolei wczesną wiosną ruszą prace przy przebudowie niezbędnego uzbrojenia i pierwsze roboty ziemne. 

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i uruchomioną już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. 

Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ul. Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Od strony zachodniej trakty zostaną przebudowane do placu Kościeleckich. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej, do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, musi zostać obniżone. Linia tramwajowa między dwiema jezdniami ul. Kujawskiej również będzie na znacznym odcinku znajdowała się poniżej poziomu jezdni. To wymaga budowy murów oporowych. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas.

Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

Do tej pory tramwaje obsługujące największe osiedla na górnym tarasie mogły kursować wyłącznie z wykorzystaniem torowiska wzdłuż ul. Perłowej. Dla mieszkańców Wyżyn i Wzgórza Wolności to znacznie dłuższa trasa, dlatego w drodze do centrum wybierali linie autobusowe lub własny samochód. Wraz z rozbudową Kujawskiej - tramwaj stanie się najwygodniejszym środkiem transportu. Linie z Kapuścisk i Glinek będą mogły jechać po wydzielonym torowisku wzdłuż ul. Wojska Polskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. W kilka-naście minut dotrą do centrum.

Rozpoczęcie rozbiórek wykonawca wstępnie zaplanował na 15 lutego. Wtedy też wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu zakładająca jedynie ograniczenie ruchu na jednym pasie, ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas prowadzonych wyburzeń.