logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rok 2024 - Rokiem NATO i JFTC
Rada Miasta zdecydowała, że przyszły rok w naszym mieście będzie Rokiem NATO i JFTC. To podkreślenie roli Bydgoszczy jako "polskiej stolicy NATO".


W przyszłym roku minie 25 lat od przyjęcia Polski do Paktu Północoatlantyckiego. Podstawą jego działania jest Traktat północnoatlantycki podpisany 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie (w przyszłym roku świętować będzie 75-lecie). Celem powołania NATO było gwarantowanie wolności oraz bezpieczeństwa państwom członkowskim Sojuszu przy użyciu środków politycznych i wojskowych.
Kilka lat po akcesji Polski do NATO w Bydgoszczy powstało Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) podległe Sojuszniczemu Dowództwu ds. Transformacji. Oficjalne otwarcie miało to miejsce 31 marca 2004 r.

W 2024 r. obchodzona będzie zatem 20 rocznica powstania placówki. Zadaniem JFTC jest szkolenie oficerów z krajów wchodzących w skład NATO oraz krajów współdziałających w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju , a także upowszechnianie najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie działań na szczeblu taktycznym. Co roku w Centrum organizowane są wykłady seminaria, konferencje i ćwiczenia dla oficerów. Od 2009 roku siedziba JFTC mieści się przy ul. Szubińskiej 2.

Bydgoski ośrodek jest jednym z zaledwie dwóch centrów szkoleniowych Sił Sojuszniczych na świecie – drugi, Joint Warfare Centre jest w Norwegii (Stavanger). Wraz z Joint Analysis and Lessons Learned Centre w Lizbonie w Portugalii, tworzą sieć szkoleniową Sojuszniczego Dowództwa ds. Transformacji. A to nie jedyna instytucja NATO w naszym mieście.  W Bydgoszczy swoje siedziby mają także: 3. Batalion Łączności NATO (3rd NATO Signal Battalion), Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO (NATO Military Police Centre of Excellence) oraz Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Units Poland), a także Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO w Bydgoszczy (NATO Communications and Information Agency Bydgoszcz).

Obecność tak licznej reprezentacji wpływa na ugruntowanie pozycji Bydgoszczy jako "polskiej stolicy NATO", a także na promocję naszego miasta w świecie. Dlatego też radni zdecydowali o ogłoszeniu roku 2024  - Rokiem NATO i JFTC.