logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Starego Fordonu. Nabrzeża już w budowie. Raport nr 21
Rozpoczęły się prace przy budowie umocnionego nabrzeża w Starym Fordonie. W pierwszej kolejności brzeg jest zabezpieczany stalowymi grodzicami, na których wykonana zostanie betonowa konstrukcja. Umożliwi ona cumowanie i wodowanie łodzi oraz zachęci do odpoczynku nad Wisłą.


Nabrzeże powstaje na przedłużeniu ul. A. Frycza-Modrzewskiego. Ma pełnić kilka funkcji. Podstawowa to wzmocnienie potencjału Starego Fordonu, który znów zwraca się ku Wiśle. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami. Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmacniać projektowaną drogę dojazdową  do planowanego w przyszłości portu.

W trakcie prac rozszerzyliśmy zadanie o elementy związane z monitoringiem. Nabrzeże będzie wyposażone w oświetlenie i odwodnienie. Zadanie wprowadzono do planu rewitalizacji Starego Fordonu w wyniku konsultacji społecznych. Do nabrzeża prowadzić będzie wyremontowana ulica A. Frycza-Modrzewskiego.

Projekt uwzględnia duże wahania poziomu rzeki. Wykonawca rozpoczął już prace ziemne i przygotowuje się do pogrążania stalowych grodzic. Najdłuższe z nich z mają 12 metrów. Ścianki  w brzegu rzeki zabezpieczą nabrzeże przed podmywaniem. Staną się jednocześnie częścią obiektu, na której powstanie zbrojona betonowa konstrukcja kolejnych stopni nabrzeża. Prace budowlane pochłoną 7,24 mln zł i będą objęte 7-letnią gwarancją. Ich zakończenie wstępnie planowane jest na koniec przyszłego roku.

Warto wiedzieć

W ubiegłym roku zakończyliśmy rewitalizację ul. Bydgoskiej. Te prace pochłonęły 6 mln zł. W tym roku rozpoczęły się natomiast prace przy budynkach komunalnych. Podpisaliśmy też umowę na  przebudowę Rynku (w trybie zaprojektuj i wybuduj). Trwa też przetarg na rewitalizację uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulicą Bydgoską i Wisłą.