logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Starego Fordonu. Czas na Rynek. Raport nr 29
Wydaliśmy wykonawcy pozwolenie na rewitalizację najważniejszego placu w Starym Fordonie. Po przekazaniu placu budowy, ruszą prace budowlane. Na Rynku pojawią się stylowe chodniki, fontanna i zieleń.


Prace na Rynku będą dzielone na etapy, by zapewnić dojście i dojazd do możliwie dużej liczby posesji oraz zachować przejazd autobusów komunikacji publicznej w ciągu ulic Bydgoska-Wyzwolenia. Pozostanie też zapewniony przejazd pomiędzy ulicą Cechową i Cierpicką a w trakcie prac utworzony zostanie tymczasowy parking wzdłuż ul. Ordynackiej. Warto podkreślić, że zarówno o rozwiązaniach projektowych, jak i sposobie organizacji ruchu, rozmawialiśmy ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu.

Nowa przestrzeń dla pieszych

Docelowo na Rynku w Fordonie wprowadzone zostaną ograniczenia dla ruchu kołowego oraz rozwiązania sprzyjające pieszym. Wiele elementów poprawi dostępność dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Strefa rynku ma być bezpieczną przestrzenią pieszą, deptakiem z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego. Ulica Wyzwolenia, z uwagi na potrzeby komunikacyjne, zachowa swój dotychczasowy charakter – z ruchem samochodowym.

Naturalne materiały

Dominującym materiałem posadzek będzie szara kostka granitowa. Do rewitalizacji Rynku wykorzystamy między innymi część kostki z ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Różne sposoby jej układania oraz odcienie wyznaczą poszczególne strefy Rynku. Ciemniejszy odcień i podział z użyciem gładkich granitowych płyt, nawiązujący do bryły kościoła, zostanie zaakcentowany przed świątynią.

Kostka w układzie koncentrycznym pojawi się też w centralnej części placu, gdzie funkcjonować ma fontanna. Wokół lipowej alei, która zdobić ma południową część placu i prowadzi w kierunku dawnego kościoła ewangelickiego, pojawi się ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna. To nawiązanie do faktu, że aż do XIX wieku fordońska synagoga była drewniana.

Fontana z tryskającymi dyszami

Fontanna zlokalizowana będzie we wschodniej części placu. Będzie miała formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki. Poziom płyty rynku i niecki będą płynnie połączone. Rozwiązanie to umożliwi, zależnie od zamiaru, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody do zbiornika lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

Ważne szczegóły i detale

W posadzce przy ścianie kościoła wmontowane zostaną tablice żeliwne z jego historią. W posadzce rynku umieszczone zostaną punkty świetlne, rysujące kształt placu po zmroku. Dodatkowo w posadzkę wbudowany zostanie również fundament pod choinkę. Pomnik ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Fordonu w latach 1939-1945 na Rynku Starego Fordonu zostanie zrewitalizowany i odbudowany w nowej lokalizacji.

Oświetlenie formą i wymiarami nawiązywać będzie do historycznych latarni, których wizerunek znaleźć można na dawnych fotografiach Fordonu. Na słupach umieszczone będą uchwyty do montażu flag. Pojawią się też punkty podświetlające korony drzew, elewację kościoła oraz oczka świetlne wkomponowane w nawierzchnię.

Zachowane zostaną lipy rosnące po południowej stronie Rynku. Szpaler tych drzew podkreślony zostanie innym rodzajem nawierzchni. Pomiędzy fontanną i wschodnią pierzeją sadzone będą drzewa w dużych donicach. Dodatkowo planowane jest zasadzenie bezpośrednio do gruntu w sąsiedztwie wlotu ul. Sikorskiego klonu, którego sąsiedztwo zabezpieczy ochronna krata.
W małych donicach betonowych sadzone będą begonie lub inne rośliny kwitnące.Stary Fordon – moc inwestycji

Przypominamy, że obecnie trwają prace przy budowie umocnionego nabrzeża w tej części miasta. Umożliwi ono cumowanie i wodowanie łodzi oraz zachęci do odpoczynku nad Wisłą. Kontynuowane są też prace przy kompleksowej rewitalizacji uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulica Bydgoską i brzegiem Wisły. Nabiorą one estetycznego wyglądu i zachęcą do rekreacji. Więcej informacji o postępach przy tych pracach znajduje się w "Raporcie nr 28".Trwa również modernizacja 7 miejskich kamienic. Wcześniej w Starym Fordonie zrewitalizowana została m.in. ulica Bydgoska.
W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski powstał też monitoring, place zabaw i przebudowana została ulica Celna.