logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja placu Wolności. Wkrótce podpiszemy umowę. Raport nr 4
Rozstrzygnęliśmy przetarg na rewitalizację placu Wolności. Zostają kwiaciarki, a kwiaty sprzedawane będą w stylowych pawilonach nawiązujących do historii. Na plac wprowadzimy więcej drzew i zieleni. Poszerzymy też część chodników i wrócimy do historycznych osi widokowych. Latem wybudowany został podziemny zbiornik na deszczówkę.


 

- Plac Wolności przez wiele lat był jedną z wizytówek miasta – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. -  Teraz, przy okazji zakończonych już  prac przy kanalizacji, przywrócimy mu historyczny wygląd. Cieszę się, że powstał bardzo dobry projekt nawiązujący do historii, skonsultowany z ekspertami i nawiązujący do głosów mieszkańców. Od początku podkreślaliśmy, że zależy nam na zachowaniu handlu kwiatami, ale w eleganckich pawilonach i w tym zakresie też udało się wypracować dobre rozwiązanie. To będzie kolejna realna i oczekiwana zmiana w Salonie Bydgoszczy.

Najkorzystniejszą ofertę  na etapie przetargu złożyła firma Strabag. Zadeklarowała realizację prac za kwotę 8,4 mln zł i objęcie ich 7-letnią gwarancją. Otwiera to drogę do podpisania umowy. W pierwszym, zakończonym już etapie, powstał podziemny zbiornik retencyjny. Wszystkie prace zakończą się w 2025 roku. Będą dzielone na etapy.

Eleganckie pawilony kwiaciarni

W pierwszej kolejności przebudowana zostanie część placu przed kościołem. Ustawimy tam nowe estetyczne pawilony, w których sprzedawane będą kwiaty. Społeczna Rada ds. Estetyki we współpracy z Plastykiem Miasta, zarekomendowała projekt autorstwa Sylwii Zaremby. Nowe pawilony kwiatowe ma wyróżniać elegancka architektura dostosowana do charakteru placu, któremu przywrócimy wiele historycznych rozwiązań. W trakcie przygotowań do rewitalizacji cały czas byliśmy w kontakcie z właścicielami kwiaciarni. Od początku zależało nam zachowaniu funkcji handlu kwiatami w tym punkcie miasta. Miasto zgodziło się wybudować 5 pawilonów na własny koszt, uzgodniliśmy z osobami prowadzącymi handel, które obiekty przez kogo będą dzierżawione.
Projekt zakłada też modernizację elewacji szaletu poprzez wymianę istniejących płytek na płytki elewacyjne granitowe groszkowane. Dodatkowo projektuje się wykonanie trejaży metalowych, montowanych nad wejściami do toalety. Mają nawiązywać swą formą do istniejącej balustrady budynku pobliskiej Galerii. Trejaże będą obsadzone pnączami, aby w przyszłości stworzyły zieloną osłonę.

Mała architektura w najlepszym stylu

Na placu stanie 27 nowych ławek z oparciami zachęcających do odpoczynku. Z myślą o rowerzystach ustawione będą 3 komplety stojaków na rowery. Od strony ul. Piotra Skargi zamontowane zostaną chowane słupki ograniczające wjazd na alejkę w kierunku ul. Gdańskiej. Przy pomniku staną maszty na flagi o bardziej historycznym wyglądzie. Specjalne kraty wokół drzew mają zapewnić wygodę pieszym oraz odpowiednie nawodnienie roślin. Przy pomniku stanie jeszcze na granitowym postumencie sferyczny  zegar słoneczny. Również oświetlenie ma nawiązywać do historii. Od strony ulic dostawione zostaną 3 duże tak zwane bydgoskie pastorały. Wewnątrz placu stosowane będzie niższe oświetlenie parkowe. Łącznie będzie to 26 stylowych latarni. Zaprojektowano dodatkowo iluminację wybranych elementów na terenie placu. Iluminacji podlegać będą:

  • frontowa elewacja kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
  • pomnik Wolności
  • frontowa elewacja I Liceum Ogólnokształcącego
  • wybrane drzewa

Dużo efektownej zieleni

Projektuje się wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, traw i bylin, pnączy oraz cebul. Projektowane gatunki będą odporne na warunki miejskie, mają małe wymagania glebowe i wilgotnościowe oraz duże walory dekoracyjne. Dosadzone zostaną między innymi lipy. Kompozycje roślin mają składać się między innymi  z formowanych żywopłotów,  trzmielin, hortensji, róż, tawuł, kosodrzewin, traw ozdobnych. Sadzone mają być również cebule krokusów, tulipanów oraz cebulicy syberyjskiej.

Kamienne nawierzchnie

Na placu, wzdłuż ulicy Gdańskiej oraz na placu przed pomnikiem i na przedłużeniu osi ul. Piotra Skargi, projektuje się ujednolicenie nawierzchni poprzez zastosowanie dwóch rodzajów materiałów: płyt granitowych oraz opasek z kostki bazaltowej. Płyty będą układane w karo. Na jezdni, wzdłuż północnej pierzei, zachowamy kamienna kostkę rzędową, którą zostanie oczyszczona i ułożona na nowej podbudowie. W miejscach przejść dla pieszych zaprojektowano dodatkowo płytki ostrzegawcze i kierunkowe jako elementy informujące dla niepełnosprawnych. Te prace realizowane będą w ostatniej kolejności.

To już się udało

Warto podkreślić, że w ostatnich latach udało się przywrócić historyczny wygląd wielu obiektom zdobiącym plac Wolności. W 2011 roku zakończyła się rewitalizacja przyległego do placu Parku Kazimierza Wielkiego, a w 2014 roku zrekonstruowano fontannę Potop. Miejskie dotacje pomogły w remontach kilku kamienic. Unijne fundusze pozyskane przez samorząd województwa pozwoliły natomiast na wymianę dachu w kościele pw. św. Piotra i Pawła.

 

Historia placu w pigułce

Teren placu Wolności był dawniej częścią XVII-wiecznego ogrodu klasztornego sióstr Klarysek, podobnie jak dzisiejszy park Kazimierza Wielkiego. W 1835 roku bydgoskie Towarzystwo Upiększania Miasta założyło w tym miejscu swoją szkółkę drzew do zadrzewiania ulic i parków. Mały plac miejski wytyczono w 1854 roku. Po kilku latach powiększono go i efektownie zagospodarowano. W latach 1872-78 wzniesiono kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a w 1877 roku gmach obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Z kolei w 1893 r. na środku placu ustawiono pomnik cesarza Wilhelma I na koniu, który istniał do 1920 roku. W 1904 roku na granicy z Parkiem Kazimierza Wielkiego zbudowano monumentalną fontannę Potop. W 1945 r. na środku placu stanął pomnik Wolności.