logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Dziś (22 lipca) opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mają czas do 30 lipca, aby potwierdzić wolę przyjęcia. Listę przyjętych osób poznamy 2 sierpnia.


Do bydgoskich szkół ponadpodstawowych zakwalifikowało się łącznie 3393 uczniów, którzy muszą teraz potwierdzić wolę przyjęcia. 302 osoby, które nigdzie nie zostały zakwalifikowane będą mieć kolejną szansę od 3 do 5 sierpnia (do godz. 15), kiedy przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. Ci uczniowie muszą fizycznie udać się do szkoły i złożyć wniosek.

Obecnie jest 470 wolnych miejsc w szkołach, ale liczba ta jeszcze może ulec zmianie. Wszystko zależy od tego, czy zakwalifikowani kandydaci potwierdzą wolę przyjęcia. Na jej potwierdzenie oraz przedłożenie dokumentów mają czas do 30 lipca do godz. 15:00. Uczniowie muszą przynieść ze sobą oryginał świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły zawodowej – również  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Listy kandydatów przyjętych do szkół zostaną wywieszone 2 sierpnia. W tym dniu również na stronie logowania kandydata w zakładce ,,Wolne miejsca” będzie widoczna liczba wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.