logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Punkty zbiórki darów dla uchodźców. Wszystko co powinieneś wiedzieć
Miasto wytypowało miejskie punkty zbiórki i wydawania darów dla obywateli Ukrainy. Z finansowego wsparcia na prowadzenie tych miejsc skorzystają Stowarzyszenie Dzięki Wam na Okolu i Fundacja Kaktus w Fordonie. Poniżej przydatne informacje dla potrzebujących uchodźców oraz wolontariuszy, którzy chcą włączyć do pomocy. Mieszkańców zachęcamy do przekazywania darów do miejskich punktów zbiórki.


Stowarzyszenie „Dzięki Wam” , ul. Grunwaldzka 32 (wejście od ul. Granicznej i Jasnej)

 • Odbiór darów od mieszkańców i przekazywanie ich uchodźcom odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 10 -14.
 • Informacje dla wolontariuszy: pomoc przy segregowaniu, otrzymywaniu darów, zapisywaniu wydawanych darów, wydzielaniu żywności i środków chemicznych i higienicznych oraz pomoc w zadbaniu o porządek oraz pomoc w kierowaniu ludzi do magazynu.
 • Zapotrzebowanie i szczegółowe informacje dla wolontariuszy: Wiesława Jackowska, koordynatorka ds. wolontariatu: 535 594 520 (w godz. 9-18).
 • Bieżące informacje o pomocy: www.facebook.com/dziekiwam lub pod nr telefonu Adam Jaworski: 696 873 790 - w dni robocze 8-16    

Fundacja Kaktus, ul. Kleeberga 3

 • Odbiór darów od mieszkańców: Portiernia Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kleeberga 2, poniedziałek – piątek w godz. 8 – 17.
 • Wydawanie darów, od 23 maja : ul. Kleeberga 3,  poniedziałek i piątek od 10:00 do 12:00 oraz środa godz. 16:00 - 18:00. Dojazd: tramwajem nr  3,5,7,10. Należy wysiąść na przystanku Andersa-Kleeberga, autobusem nr 40,69, 83,89 - należy wysiąść na przystanku Twardzickiego - Thommee oraz 81 - należy wysiąść na przystanku Andersa-Kleeberga.
 • Informacje dla wolontariuszy: obsługa osób przychodzących po wsparcie, segregowanie i przygotowywanie darów do wydawania, prowadzenie dokumentacji punktu, wsparcie w promocji zbiórki.
 • Zapotrzebowanie i szczegółowe informacje dla wolontariuszy: Anna Leszczyńska 575 555 321
 • Bieżące informacje o pomocy w punkcie pod nr tel. 795 84 84 26 lub www.facebook.com/Fundacja-Kaktus-114939313708183

Пункти збирання дарів для біженців. Усе, що тобі треба знати

Місто визначило міські пункти збирання і видавання дарів для громадян України. Фінансовою підтримкою на ведення цих місць скористаються Товариство Завдяки Вам на Околі та Фундація Кактус у Фордоні. Нижче подаємо корисну інформацію для біженців, яким потрібна допомога, та волонтерів, які хочуть включитися в допомогу. Мешканців заохочуємо передавати дари до міських пунктів збирання.

Товариство «Завдяки Вам» , ul. Grunwaldzka 32 (вхід від вул. Graniczna та Jasna).

 

 • Приймання дарів від мешканців та передавання їх біженцям відбувається від понеділка до п’ятниці від 10 до14 год.
 • Інформація для волонтерів: допомога при сортуванні, прийманні дарів, записуванні дарів, які видаються, наділювання харчових продуктів та хімічних і гігієнічних засобів, а також допомога в утриманні чистоти й ладу і допомога в скеровуванні людей до складу.
 • Потреби і детальна інформація для волонтерів: Веслава Яцковська, координаторка з питань волонтерства: 535 594 520 (від 9 до 18 год.).
 • Поточна інформація про допомогу: www.facebook.com/dziekiwam або за № телефона Адам Яворський: 696 873 790 – у робочі дні від 8 до 16 год.

Фундація Кактус

 

 • Приймання дарів від мешканців: при вході до Фордонської Спільноти Мешканців ul. Kleeberga 2, понеділок – п’ятниця від 8 до 17 год.
 • Видавання дарів, від 23 травня: ul. Kleeberga 3, понеділок, середа і п’ятниця від 10:00 до 12:00 год. Доїзд: трамваєм № 3, 5, 7, 10. Слід вийти на зупинці Andersa-Kleeberga, автобусом № 40, 69, 83, 89 – слід вийти на зупинці Twardzickiego – Thommee, а також 81– слід вийти на зупинці Andersa-Kleeberga.
 • Інформація для волонтерів: обслуговування осіб, які приходять по підтримку, сортування і приготування дарів для видавання, ведення документації пункту, підтримка в промуванні збірки.
 • Потреби і детальна інформація для волонтерів: Анна Лещинська 575 555 321.
 • Поточна інформація про допомогу в пункті за № тел. 795 84 84 26 або www.facebook.com/Fundacja-Kaktus-114939313708183