logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

PSZOK-i w budowie – stawiamy na segregację odpadów.
W Bydgoszczy powstaną trzy miejskie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dzięki temu segregacja odpadów w naszym mieście będzie łatwiejsza.


Budowa trzech miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki unijnemu wsparciu Miasto wybuduje PSZOK-i: przy ul. Inwalidów, przy ul. Ołowianej przy ul. Jasinieckiej.

W miejscach, gdzie powstają PSZOKI postawiono już ogrodzenia, dokonano przygotowania terenu, a także wykonano niezbędne prace ziemne. Na ul. Jasienickiej gotowa jest już kanalizacja deszczowa, a także instalacja wodna.  Z kolei przy ul. Ołowianej wykonano już, oprócz wspomnianych prac, montaż separatora, instalacji wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

W najbliższym czasie planowany jest m. in. montaż fundamentów wagi samochodowej, kolejne niezbędne roboty ziemne, wykonanie przyłączy wody i przyłącza sanitarnego, a także roboty elektryczne.

Prace mają zakończyć się na przełomie roku 2018 i 2019.

Do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne (kilkanaście frakcji), z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest. Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-20.00.

Odpady dostarczone na teren punktów będą tam czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Elementem projektu jest także utworzenie salki edukacyjnej przy ul. Inwalidów, która będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie projektowanych PSZOK planuje się również utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie, będą mogły zostać ponownie wykorzystane.

Wszystkie PSZOKI będą czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 20. 

Całkowita wartość projektu wyniesie ostatecznie 8.247.348,77 zł, z dofinansowaniem na poziomie 5.703.492,24 zł (Fundusz Spójności).