logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyszli geodeci będą kształcić się na UTP
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy otwiera nowy kierunek studiów: geodezję i kartografię. Kierunek wystartuje od przyszłego roku akademickiego.


Nowy kierunek ma zostać utworzony na wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Studenci będą mogli się kształcić w systemie studiów pierwszego stopnia, które mają potrwać  7 semestrów.

Program studiów obejmuje m. in. przedmioty specjalistyczne, na których można nabyć umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, poruszania się w zakresie gospodarki nieruchomościami, czy obsługi aplikacji z zakresu systemów informacji przestrzennej.

Po zakończeniu studiów, absolwenci będą potrafili wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, swobodnie wykorzystywać współczesne techniki pomiarowe, wykonuje opracowania geodezyjno-kartograficzne, takie jak mapy i bazy informacji geoprzestrzennych. Ta praktyczna wiedza niezbędna jest w planowaniu przestrzenią, inwestycjach budowlanych i gospodarowaniu nieruchomościami.

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia będą mogli znaleźć zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, otwierają własną działalność gospodarczą. Ukończenie studiów na tym kierunku umożliwia uzyskanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii.