logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przyjechali do Bydgoszczy, bo chcą wzbogacić miejską dżunglę pszczołami
Zaprosiliśmy przedstawicieli innych miast, którzy uczestniczą w międzynarodowym programie promującym miejskie pszczelarstwo, do Bydgoszczy. Przez najbliższe dwa dni w naszym mieście odbywać się będzie wizyta studyjna partnerów, poświęcona działaniom edukacyjnym.


Bydgoszcz, wspólnie z partnerami z innych miast, realizuje międzynarodowy projekt BeePathNet. Celem projektu jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich. Lider projektu, Miasto Lublana prowadzi z powodzeniem od wielu lat działania w zakresie popularyzacji pszczelarstwa w swoim mieście. W Lublanie miód spotkamy w sklepach, restauracjach, drogeriach i pamiątkach turystycznych – stał się symbolem miasta, w którym żyje ponad 180 mln pszczół. Dzięki projektowi także w naszym mieście staramy się wykorzystywać dobre praktyki i doświadczenie lidera, by zwiększać świadomość ekologiczna oraz zachęcać do zakładania pasiek w naszym mieście, w którym nie brakuje terenów zielonych.

Przedstawiciele miast uczestniczących w projekcie spotykają się regularnie, by dzielić się doświadczeniami i wiedzą. W dniach 19 - 20 września wizyta odbywa się w Bydgoszczy. Partnerzy i osoby związane z pszczelarstwem spotykają się w naszym mieście by rozmawiać o edukacji związanej z ochroną owadów zapylających.  Zagraniczni goście odwiedzą bydgoskie pasieki m.in. te znajdujące się w Ogrodzie Botanicznym UKW i  na dachu Wyższej Szkoły Gospodarki, zobaczą całe bogactwo edukacyjne Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, odwiedzą także Szkołę Podstawową przy ul. Staroszkolnej, gdzie znajduje się ścieżka edukacyjna.
Sieć BeePathNet, utworzona w ramach projektu, ma za zadanie podnosić świadomość na temat znaczenia pszczół miodnych. Logika BEE PATH jest bardzo prosta – pszczoły są najlepszym wskaźnikiem zdrowego środowiska.  Mieszkańcy miast mogą współistnieć ręka w rękę z zapylaczami, a dzięki temu przyczynią się do czystszego i bardziej ekologicznego środowiska.

Sieć BeePath Net łączy sześć miast UE: Lublanę(Słowenia), jako partnera wiodącego, Bydgoszcz (Polska), Amarante (Portugalia), Cesenę (Włochy), Nea Propontida (Grecja) i Dzielnicę Budapesztu (Węgry). Taki układ współpracy umożliwia uwzględnienie różnych warunków klimatycznych dla pszczelarstwa, różnic kulturowych i społecznych między miastami, a także otrzymanie konkretnej wiedzy i dobrych praktyk. W ramach projektu stworzyliśmy w Bydgoszczy Lokalną Grupę Transferu, która składa się z lokalnych interesariuszy. Są to: pszczelarze, Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy, przedstawiciele szkół, uczelnie: UKW, UTP i WSG, LPKiW, nadleśnictwa Bydgoszcz i Żołędowo, Ogród Botaniczny UKW, Związek Działkowców i organizacje pozarządowe.

Więcej o projekcie TUTAJ.