logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przygotowujemy się do remontu ważnych ulic
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej pracuje nad ostateczną listą ulic, które będą remontowane w przyszłym roku. Na ten cel w projekcie budżetu miasta zarezerwowano 12 mln zł. Wraz z remontami prowadzone będą też inwestycje ujęte w programie utwardzania ulic gruntowych. Na jego realizację zabezpieczonych jest blisko 43 mln zł.


W 2018 roku najwięcej prac zaplanowano w centrum, na ulicach którymi poruszają się pojazdy komunikacji miejskiej. Wstępnie do remontu wytypowano m.in. ul. Krasińskiego. To zadanie pozwoli połączyć wcześniej odnowione nawierzchnie na ul. Śniadeckich i Markwarta.
 
Po przełożeniu ruchu tranzytowego z ul. Toruńskiej na trasę WZ remontowana będzie też ulica Toruńska. W pierwszej kolejności odnowiony ma być odcinek wzdłuż Babiej Wsi (pomiędzy wjazdami).
 
Na osiedlu Leśnym zaplanowano natomiast kontynuację rozpoczętych w tym roku robót na ul. Sułkowskiego. Przewiduje się odnowienie nawierzchni na odcinku od 11 Listopada do Dwernickiego, a także dwóch jezdni ul. 11 Listopada. Z kolei na Błoniu poprawi się stan nawierzchni na ul. Stawowej od Broniewskiego do Madalińskiego.
 
Wszystkie prace będą dzielone na pakiety. Umożliwi to ograniczenie utrudnień dla kierowców. Najbardziej uciążliwe prace mają być wykonywane w godzinach wieczornych i  nocnych. Ostateczny zakres remontów uzależniony jest między innymi od zrealizowania wszystkich niezbędnych prac przez innych gestorów sieci. W projekcie budżetu na 2018 rok na remonty ulic zaplanowano 12 mln zł. Dodatkowo 6 milionów złotych pochłonie natomiast przebudowa mostu na ul. Mińskiej na Flisach.
 
Z kolei na budowę ulic gruntowych zabezpieczono pulę blisko 43 mln zł. Prac budowlanych można spodziewać się m.in. na ul. Pijarów, Gawroniej, Siedleckiej, Byszewskiej, Osada, Leszczyna (wybrani zostali już wykonawcy robót). Planowane jest jeszcze zlecenie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ulic:  Botanicznej, Piaski, Jeżynowej, Sanatoryjnej, Kaplicznej, Łubinowej, Podleśnej i Siewnej. W II połowie roku również realizowane będą na nich prace budowlane. Miasto dysponuje też środkami na realizację zadań w trybie Inicjatywy lokalnej 25/75. Do tej pory w oparciu o ten program udało się zrealizować wszystkie przedsięwzięcia zaproponowane przez mieszkańców, które spełniały kryteria formalne.
 
Ulice do remontu:
- Krasińskiego
- Sułkowskiego
- Zamczysko
-Stawowa
- Toruńska (odcinek wzdłuż Babiej Wsi)
- 11 Listopada
- Paderewskiego – Buspas
- Żmudzka
- Piotra Ściegiennego
- osiedle Skrzetusko- wzdłuż wieżowców
- Ku Wiatrakom
- Plac Kościeleckich