logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przed nami Rok Praw Człowieka
Rok 2022 będzie w Bydgoszczy okazją do podkreślenia, że prawa człowieka są niezbywalne i nienaruszalne. Tak zdecydowali radni na styczniowej sesji Rady Miasta. Z kolei rok 2023 ustanowiono rokiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i Andrzeja Szwalbego.


W 2022 roku mija 35 lat od momentu ustanowienia w Polsce i powołania przez Sejm pierwszego w historii Rzecznika Praw Obywatelskich. Urząd ten stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Prawa człowieka są niezbywalne i nienaruszalne, przysługują każdemu człowiekowi. Chronią najcenniejsze dla każdego z nas wartości.
 
Obecne czasy budzą wiele niepokojów związanych z coraz  częstszym nierespektowaniem praw człowieka na całym świecie – to  m.in. sytuacje, które mają miejsce na Białorusi, Afganistanie i Kazachstanie. Wszyscy ludzie powinni móc domagać się swoich podstawowych  praw, a ich przestrzeganie winno być gwarantowane i chronione przez państwo. Chcemy to podkreślić, pamiętając, że źródłem prawdziwej wolności jest godność każdego człowieka – czytamy w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy
 
Dwie ważne rocznice w 2023 roku

Z kolei w 2023 roku obchodzić będziemy 100-lecie istnienia Towarzystwa Miłośników Miasta  Bydgoszczy – jednego z najstarszych stowarzyszeń tego typu w regionie i na ziemiach polskich. Swoimi korzeniami sięga 1832 r., kiedy to w mieście leżącym na ziemiach zaboru pruskiego  powołano do życia Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy. Po powrocie Bydgoszczy do Polski powstało istniejące do dziś Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Od 1923 r. organizacja ta zajmuje się krzewieniem umiłowania miasta oraz szerzeniem wiedzy o jego historii, tradycjach i kulturze, tak wśród bydgoszczan, jak i na terenie regionu, kraju i poza jego granicami.
 
Ponadto w 2023 roku przypada 100. rocznica urodzin Andrzeja Szwalbego.  Rok Andrzeja Szwalbego ma być hołdem tej wybitnej i charyzmatycznej postaci minionego stulecia – założyciela, budowniczego i wieloletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej. Andrzej Szwalbe z zapałem, dalekowzrocznością i optymizmem rozbudowywał życie kulturalne, muzyczne i naukowe miasta, za co zdobył godność Honorowego Obywatela Bydgoszczy. Był wybitnym wizjonerem, konsekwentnie realizującym swe śmiałe plany oraz działaczem społecznym i kulturalnym. Zapisał się w pamięci jako  doskonały organizator życia muzycznego miasta i regionu oraz inicjator i kreator doniosłych przedsięwzięć dla polskiej kultury, muzyki i nauki, w tym o zasięgu międzynarodowym