logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przebudowa ulic w Salonie Bydgoszczy– pierwsze prace przy Rybim Rynku
Rozpoczęły się pierwsze prace przy Rybim Rynku. To kolejny etap rewitalizacji Salonu Bydgoszczy. W jego ramach kilka staromiejskich uliczek zyskuje stylowe nawierzchnie, oświetlenie i elementy małej architektury. Większość prac na ulicach dobiega końca.


W pierwszej kolejności wykonywane były prace na uliczkach w obrębie Starego Rynku. Większość została już wykonana. Nawierzchnia została już wymieniona na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej) oraz ul. Malczewskiego. Większość prac została już wykonana na ul. Zaułek oraz ul. Pod Blankami  (od ul. Długiej do Jana Kazimierza), a także na Przyrzeczu od ul. Długiej do Ku Młynom.

Obecnie prowadzone są roboty na skrzyżowaniu ul. Pod Blankami i ul. Trybunalskiej. Po ich zakończeniu wykonawca przeniesie się na odcinek od Jana Kazimierza do ul. Długiej. Trwają też prace przy układaniu nawierzchni na odcinku ul. Grodzkiej między Mostową a ul. Malczewskiego oraz przy Rybim Rynku.

Wykonawca przygotowuje się do przeniesienia zaplecza budowy z Rybiego Rynku aby przystąpić do robót budowlanych w centralnej części placu.
Po zakończeniu prac na powyższych odcinkach ulic Wykonawca przystąpi do przebudowy ul. Jana Kazimierza i ul. Przy Zamczysku.Będzie pięknie

Przebudowa Rybiego Rynku, zupełnie zmieni jego oblicze. Z placu zniknie parking. Będzie pełnił funkcje placu przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego. W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.  Wybrane zostały lipy i platany, które już zdobią rynek od strony zabytkowego pałacyku Lloyda. Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów. Montowane będą też stylowe ławki i oświetlenie. Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, chcielibyśmy docelowo wprowadzić też dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory. Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie. Nad projektem żurawia już pracują studenci Politechniki Bydgoskiej.  Nad rzeką docelowo stanie też rzeźba kobiety sprzedającej śledzie, a budynek spichrzy zyska dodatkową iluminację.

Wykonawcą przebudowy uliczek i Rybiego Rynku jest firma Betpol z Bydgoszczy. Koszt tej ważnej inwestycji wynosi ponad 24 mln. Wszystkie prace zakończą się pod koniec bieżącego roku.