logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Projekt „Edu(R)Ewolucja” - 7 mln dofinansowania z Unii
Niemal 3 tys. uczniów z 25 szkół podstawowych będzie mogło wziąć udział w ciekawych i rozwijających zajęciach z m. in. robotyki, programowania, języków obcych, a także z metod eksperymentów przyrodniczych i matematycznych.

Miasto uzyskało na ten cel ponad 7 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich


Celem projektu jest przede wszystkim poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych i przeprowadzenie wysokiej jakości zajęć dla uczniów. Z Edu(R)Ewolucją wiąże się także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

Wsparciem objętych zostanie 2627 uczniów oraz 346 nauczycieli z 25 szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13 (ZS nr 29), Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 16 (ZS nr 16), Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 25 (ZS nr 19), Szkoła Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 40 (ZS nr 24), Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 44 (ZS nr 5 MS), Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła Podstawowa nr 56, Szkoła Podstawowa nr 60, Szkoła Podstawowa nr 61 (ZS nr 32), Szkoła Podstawowa nr 62 (ZSiP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 64, Szkoła Podstawowa nr 65, Szkoła Podstawowa nr 66, Szkoła Podstawowa nr 67.

Główną grupę docelową stanowią uczniowie ww. szkół oraz nauczyciele kształcenia zawodowego i prowadzący doradztwo zawodowe. Uczniowie wezmą udział w:

  • zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielski, programowanie i robotyka,
  • zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • zajęciach opartych na metodzie eksperymentu przyrodniczego i matematycznego.

Nauczyciele będą mogli podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje i wziąć udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Z kolei szkoły doposażą pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny. W 20 szkołach podstawowych zmodernizowana zostanie sieć LAN (lokalna sieć komputerowa).

Edu(R)Ewolucja w liczbach:

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 381 601,25 P L N
WKŁAD BUDŻETU MIASTA: 1 257 240,19 P L N
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA z  EFS: 7 124 361,06 P L N
TERMIN REALIZACJI : marzec 2019 – czerwiec 2021