logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Prof. Janusz Kutta Bydgoszczaninem Roku TMMB
Jak co roku w styczniu w sali sesyjnej ratusza odbyło się noworoczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Tytułem Bydgoszczanina Roku TMMB został uhonorowany prof. Janusz Kutta.


9 stycznia (środa) odbyło się noworoczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy podczas którego prof. Janusz Kutta został uhonorowany tytułem Bydgoszczanina Roku TMMB.

Tradycyjnie podczas noworocznego spotkania był czas na garść refleksji i rozmowy o Bydgoszczy. Ponadto zasłużeni społecznicy TMMB odebrali okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

Janusz Kutta jest profesorem nadzwyczajnym Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Był długoletnim dyrektorem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Jest autorem wielu  publikacji z historii nowożytnej i najnowszej oraz historii administracji Pomorza i Wielkopolski. Członek Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.

Warto wiedzieć:
W 1923 roku, powołano do życia Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, które swoje chlubne tradycje kontynuuje po dziś dzień. Zgodnie ze statutem, TMMB zajmuje się:
• krzewieniem umiłowania swego miasta, jego tradycji i kultury, tak w regionie, jak kraju i za granicą.
• bogata działalność wydawnicza stowarzyszenia, której plonem są m.in. monumentalny wielojęzyczny album „bo to jest Bydgoszcz”, album „Papież Jan Paweł II w Bydgoszczy”, „Muzyczna Bydgoszcz” o ogromnej kulturotwórczej roli miasta, jak też znane periodyki „Kronika Bydgoska” i „Kalendarz Bydgoski”.
• Towarzystwo realizuje unikatowy w skali kraju program oświatowy dla szkół „Bydgoszcz moja mała Ojczyzna” stanowiący praktyczną realizację edukacyjnej ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”.
• ochroną miejsc pamięci i zabytków.