logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Prezydent spotkał się z mieszkańcami – kolejne spotkania 21 i 25 czerwca
Rozpoczął się cykl otwartych spotkań z mieszkańcami dotyczący działań związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 czerwca (poniedziałek) w Fordonie. Następne odbędzie się 21 czerwca (czwartek) na Bielawach, a kolejne 25 czerwca (poniedziałek) na Kapuściskach.


Na pierwszym spotkaniu pojawiło się blisko stu mieszkańców, podczas którego rozmawiano przez ponad 3 godziny na tematy związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Zastanawiano się między innymi nad tym, czy więcej środków miasto powinno przeznaczać na nadrabianie wieloletnich zaniedbań, takich jak np: drogi osiedlowe, czy na duże inwestycje na miarę miasta metropolitarnego. Kolejnym zagadnieniem była przestrzeń publiczna – czy powinna być miejscem pamięci czy miejscem rekreacji. Zastępca prezydenta Maria Wasiak, w pierwszej części spotkania przedstawiła różne przykłady sprzeczności interesów nad którymi dyskutowano w drugiej, warsztatowej części spotkania z mieszkańcami.

W wypowiedziach mieszkańców pojawiały się głosy dotyczące zmniejszania dysproporcji, wyrównywania szans, edukacji obywatelskiej, planu zagospodarowania przestrzennego, utworzenia kolejnych dróg gruntowych na osiedlach czy dofinansowania do projektów obywatelskich, zakładających dostawienie wind do istniejących już bloków.  

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele rady rodziców z Fordonu, Forum Obywatelskiego, stowarzyszeń, przewodniczący rad fordońskich osiedli, radni, a także przedstawiciele ratusza.

Kolejne spotkanie odbędzie się 21 czerwca (czwartek) o godzinie 17:00 w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Cichej 59. Na spotkanie zapraszamy mieszkańców Bartodziejów, Bielaw, Brdyujścia, Siernieczka i Osiedla Leśnego.

Następne spotkanie odbędzie się 25 czerwca (czwartek) o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2. Na spotkanie zapraszamy mieszkańców: Kapuścisk, Łęgnowa, Wyżyn, Zimnych Wód i Czerska Polskiego.

O datach kolejnych spotkań będziemy informowali z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.