logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pozytywna zmiana ratingów dla Bydgoszczy
Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingów miasta Bydgoszczy ze Stabilnej na Pozytywną oraz potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB+” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA(pol)”.


Zmiana perspektywy oznacza, że Bydgoszcz utrzyma mocne wyniki operacyjne w średnim okresie wspierane przez bardzo dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi odzwierciedlają również wysoką płynność miasta, która ogranicza zapotrzebowanie na nowy dług oraz umiarkowany poziom zadłużenia i bezpieczne wskaźniki obsługi długu. Rating miasta jest ważny z punktu widzenia inwestycji.

Sytuacja finansowa przekłada się na konkretne decyzje. Dzięki jej polepszeniu możemy, przykładowo, przyspieszyć budowę basenów czy nie musimy martwić się o wkład własny do dużych inwestycji takich jak rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej czy Kujawskiej - podkreśla prezydent Rafał Bruski.

Wyniki operacyjne miasta dalej się poprawiały w 2017 roku i były lepsze niż prognozowane przez Fitch. Nadwyżka operacyjna była wysoka i wyniosła 244 mln zł w porównaniu do 205 mln zł w 2016 roku. Dobre wyniki były wspierane przez rosnące wpływy z podatków, w tym PIT (o 7%) oraz kontrolę wydatków operacyjnych. Wydatki operacyjne wzrosły o 3% tj. poniżej wzrostu dochodów operacyjnych o 5% (po wyłączeniu transferów na program „Rodzina 500+” dla porównywalności danych). To pokazuje, że miasto ma elastyczność w ograniczaniu wzrostu wydatków operacyjnych – czytamy w komunikacie niezależnych ekspertów.

Pozytywna ocena to potwierdzenie, że Bydgoszcz może ambitnie planować swój rozwój w najbliższych latach.
Bydgoszcz od wielu lat stara się tak zarządzać finansami, aby jej wiarygodność finansowa zapewniała bezpieczeństwo rozwoju miasta na wiele lat. Zarówno mające miejsce w ostatnich latach poprawianie perspektywy ratingu przez agencję Fitch jak i podwyższenie samego ratingu to efekt rozsądnego podejścia do finansów.

Obecna korzystna zmiana perspektywy ratingu na pozytywną to zapowiedź podwyższenia ratingu z BBB+ na A- możliwe, że już w ciągu roku. Postawi to nasze miasto w korzystnej pozycji jeżeli chodzi o dostępność finansowania i jego cenę - już dziś na minimalnym poziomie - w 2017 roku cena kredytu wyniosła 2,1% - tłumaczy Piotr Tomaszewski, Skarbnik miasta.

Warto wiedzieć:
Fitch Ratings to działająca od ponad 100 lat, wiodąca międzynarodowa agencja ratingowa, która ocenia wiarygodność finansową wielu podmiotów. Posiada dwie siedziby: w Nowym Jorku i Londynie oraz ok. 50 biur na świecie.