logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ponad ćwierć tysiąca tekstów zgłoszonych do AURORY
257 tekstów z 17 krajów zostało zgłoszonych do 3. edycji AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. W pierwszym etapie trzyosobowe Jury dokona oceny walorów artystycznych utworów i wybierze piątkę tegorocznych finalistów lub/i finalistek. Ich nazwiska poznamy do 30. czerwca br.


Nabór tekstów do konkursu AURORA 2023 trwał do 16. kwietnia. Wśród nadesłanych utworów znalazły się 54 dramaty w języku angielskim, 134 w języku polskim, 38 w języku rosyjskim oraz 31 w języku ukraińskim. Do Konkursu mogli zgłaszać się autorzy z 29 krajów Centralnej i Wschodniej Europy, Bałkanów, Kaukazu i Azji Centralnej. 

- Wśród nadesłanych w tym roku tekstów znajdziemy utwory zarówno uznanych dramatopisarzy i dramatopisarek, jak i debiutantów i debiutantek. Do Konkursu zgłaszają się także finaliści i finalistki z poprzednich edycji. Ogromnie cieszy nas fakt, że AURORA zyskuje coraz większą rozpoznawalność za granicą. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń z Rumunii, na co niewątpliwie ma wpływ ubiegłoroczna wygrana Elise Wilk, której „Zniknięcia” tylko od początku roku zostały wystawione w Bułgarii i Niemczech, a obecnie przygotowywane są na Węgrzech. Tendencję wzrostową obserwujemy jednak także w innych krajach aurorowych, co pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku - mówi Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy i koordynator AURORY. 

W pierwszym etapie konkursu trzyosobowe jury w składzie Davit Gabunia (pisarz i dramatopisarz gruziński), Julia Holewińska (dramatopisarka polska, zastępczyni dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy ds. programowych) oraz Agnieszka Lubomira Piotrowska (tłumaczka dramatów z języka rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego, członkini Zarządu sekcji C Stowarzyszenia Autorów ZAiKS) wybierze pięć finałowych tekstów, które zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych w trakcie 22. edycji Festiwalu Prapremier. 

W finale pięcioosobowa Kapituła wybierze zwycięski tekst i przyzna AURORĘ. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50 tys. zł.

Informacje o kolejnych etapach konkursu publikowane będą na stronie www.auroraaward.pl oraz na www.festiwalprapremier.pl

Międzynarodowy konkurs AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy organizowany jest od 2021 roku przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy w ramach Festiwalu Prapremier. Nagroda przyznawana jest ze wybitny dramat współczesny. Celem konkursu jest wspieranie twórczości, poszukiwanie nowego języka teatralnego i wyłonienie najciekawszych tekstów, które podejmują̨ tematy istotne dla współczesności, zmuszają̨ do refleksji, pogłębiają̨ wiedzę o świecie innych kultur. W poprzednich edycjach nagroda AURORA trafiła do białoruskiego autora i reżysera Mikity Ilynchyka (2021) oraz do rumuńskiej dramatopisarki Elise Wilk (2022).