logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ponad 900 projektów zgłoszonych do BBO. Dziękujemy za Wasze pomysły!
W tym roku, do nowej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO) zgłoszono ponad 900 projektów. To rekord w historii tego programu. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie. Teraz przed nami kolejny ważny etap – analiza i weryfikacja zgłoszonych projektów. W listopadzie Wasze głosy zadecydują, które zadania trafią do realizacji.


- Jestem niezwykle dumny z zaangażowania mieszkańców– mówi  Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Ponad 900 zgłoszonych projektów to dowód na to, że bydgoszczanki i bydgoszczanie chcą i potrafią decydować o mieście. Ten wynik doskonale pokazuje też jak bardzo cenimy ideę samorządności. Dziękuję za waszą aktywność i zachęcam do dalszego zaangażowania w kolejnych etapach prac nad Bydgoskim Budżetem Obywatelskim.

Proces zgłaszania projektów trwał od 24 maja do 30 czerwca. W tym czasie mieszkańcy zaproponowali:

  • 52 projekty ponadosiedlowe
  • 536 projekty osiedlowe
  • 138 projekty społeczne
  • 182 mikroprojekty osiedlowe

Wśród najbardziej aktywnych osiedli znalazły się: Błonie (48 projektów), Wyżyny (44 projekty), Nowy Fordon (42 projekty), Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (41 projektów), Kapuściska (39 projektów), Szwederowo (38 projektów) czy Leśne (37 projektów).

Co dalej? Analiza, weryfikacja, głosowanie

Rozpoczęliśmy analizę zgłoszonych projektów. Każdy z nich zostanie dokładnie sprawdzony przez zespół ds. weryfikacji projektów. Ten etap obejmuje ocenę formalną oraz merytoryczną, w tym zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz poprawność szacowanie kosztów realizacji.

Zgłoszone w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego projekty zostaną ocenione przez samych bydgoszczan. W dniach 17 lipca – 15 września czekamy na opinie w ramach weryfikacji obywatelskiej. Weryfikacja prowadzona przez samych mieszkańców ma pomóc m.in. członkom Zespołu ds. weryfikacji w ocenie projektów i podjęciu decyzji, czy mogą one być zrealizowane i poddane pod głosowanie mieszkańców.
Po zakończeniu analizy i weryfikacji zgłoszonych projektów, lista zakwalifikowanych inicjatyw zostanie opublikowana. Następnie mieszkańcy, w dniach od  4 do 30 listopada, będą mogli głosować na wybrane projekty, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane. Najlepsze pomysły, które zdobędą najwięcej głosów, ujmiemy w budżecie i zrealizujemy.

Co to jest Bydgoski Budżet Obywatelski?

Bydgoski Budżet Obywatelski to inicjatywa, która umożliwia mieszkańcom Bydgoszczy bezpośrednie decydowanie o części wydatków z budżetu miasta. W Bydgoszczy przeznaczamy na realizację programu 16 mln zł. Dzięki BBO każdy mieszkaniec może zgłaszać projekty inwestycyjne i społeczne, które mają na celu poprawę jakości życia w naszym mieście. Jest to doskonała okazja, by aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przestrzeni publicznej i działań społecznych.

Więcej informacji znajduje się na: