logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Polski Czerwony Krzyż świętuje stulecie istnienia
2019 to rok 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. W piątek, 29 listopada w gmachu Opery Nova odbyła się uroczystość wieńcząca trwające cały rok obchody. W gali udział wzięła Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta miasta.


W ramach obchodów stulecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, w Bydgoszczy w całym 2019 roku odbywały się imprezy związane z jubileuszem. Były to m. in. koncerty („Podaruj dzieciom serce”), biegi charytatywne połączone ze zbiórką krwi oraz akcje, które miały na celu pomoc m. in. uczniom bydgoskich szkół.

 

Gala podsumowująca 100. urodziny Polskiego Czerwonego Krzyża odbyła się 29 listopada w Operze Nova. Po wprowadzeniu sztandaru Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK i odśpiewaniu hymnu PCK, swoje przemówienie wygłosił Zbigniew Klawczyński, prezes Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK. 

Wręczono także odznaczenia dla honorowych dawców krwi i działaczy, wolontariuszy i partnerów PCK. Iwona Waszkiewicz, zastępczyni Prezydenta Bydgoszczy podziękowała władzom, pracownikom oraz wszystkim współpracownikom regionalnego PCK za pracę i serce wkładane w niesienie pomocy innym. W imieniu Prezydenta Rafała Bruskiego, wręczyła także Medal Prezydenta Bydgoszczy dla PCK. 

Pracownikom PCK gratulował także Łukasz Krupa, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Warto wiedzieć: 

Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna, która jest będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.