logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Po Żmudzkiej czas na Gajową
Rozpoczął się remont ulicy Gajowej na Bartodziejach. W ramach tego zadania poprawimy też bezpieczeństwo. W ubiegłym roku nową nawierzchnię w tej części miasta zyskały też inne ulice.


Remont ulicy Gajowej na odcinku pomiędzy Fordońską i Curie-Skłodowskiej połączyliśmy też z dodatkowymi zadaniami. Przebudowane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo - powstaną nowe progi zwalniające oraz wyniesione skrzyżowanie na połączeniu z ulicą Swarzewską. Przejścia dla pieszych wyposażone zostaną natomiast w obniżone krawężniki oraz płytki z wgłębieniami i wypustkami, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym.  Wyremontujemy poza tym część chodników.

Dodatkowo, zaplanowaliśmy też przebudowę zatoki postojowej dla taksówek. Zakończenie prac i odbiory planowane są na przełomie września i października br.
Warto dodać, że remont uzgodniliśmy ze spółdzielnią mieszkaniową, która zarządza terenem naprzeciw pawilonu handlowego przy skrzyżowaniu z ul. Żmudzką. Planuje ona jeszcze w tym roku dobudowanie w tym miejscu nowej zatoki parkingowej dla kilku pojazdów oraz nowego chodnika.

W ubiegłym roku w tej części miasta wyremontowaliśmy również ulicę Żmudzką oraz jezdnię serwisową wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. To lokalne drogi, ale korzysta z wielu mieszkańców - stanowią dojazd do wieżowców, bloków i szkół zlokalizowanych we zachodniej części osiedla Bartodzieje.

Warto wiedzieć:

W tym roku na remonty ulic i poprawę obsługi terenów inwestycyjnych zarezerwowaliśmy łącznie 12 mln złotych. W pierwszej kolejności Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zlecił prace na 5 odcinkach ulic. Oprócz ulicy Gajowej remontowane będą:

  • ul. Wojska Polskiego (od ul. Chemicznej do Baczyńskiego)
  • ul. Toruńskiej ( od ul. Spokojnej do ronda Toruńskiego)
  • ul. Pod Skarpą (od  Matki Teresy z Kalkuty do Jasinieckiej)
  • ul. Szpitalnej (od mjr. Hubala-Dobrzańskiego do Wojska Polskiego)