logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Piękno w każdym detalu
Kończy się remont elewacji dwóch wiekowych kamienic przy ul. Dworcowej 14. Dwa oddzielne budynki zostały zbudowane na jednej parceli i figurują pod jednym adresem. Ich fronty zachwycają bogactwem architektonicznych detali. Konserwatorskie prace przywróciły ich dawny blask. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Budynki zdobią północną pierzeję ulicy Dworcowej pomiędzy ulicami Gdańską i dr E. Warmińskiego . Budynek zachodni liczy trzy kondygnacje, a położony bliżej ul. Dworcowej wschodni jest o jedno piętro wyższy. Oba pełnią funkcje mieszkalno-usługowe. Na parterze zlokalizowano sklepy z dużymi witrynami. Wzniesiono je pod koniec XIX wieku. Wykorzystano w projekcie formy historyzujące, neorenesansowe i neobarokowe. W trakcie przebudowy parteru części zachodniej w okresie PRL-u utraciła ona prawdopodobnie większość zdobień. W trakcie prac przywrócono boniowanie. Szereg dekoracji zachował się jednak w górnych partiach oraz w budynku wschodnim. Poddano je starannym pracom konserwatorskim. Charakterystycznym elementem jest ryzalit bogato opracowany na wysokości I i II piętra zwieńczony obszernym naczółkiem.  Ujęty w pilastry, przewiązki i płyciny wypełnione płaskorzeźbami. Kamienice zdobią również gzymsy i naczółki okienne.

Równie elegancko prezentuje się budynek bliżej ulicy Dworcowej. Smukłości nadają mu pionowe podziały zaakcentowane pilastrami oraz ryzalitem bocznym. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wyjątkowej urody kute balustrady balkonów na wysokości I i II piętra. Bogato zdobiona jest również najwyższa kondygnacja w którą wkomponowano łukowe okna. Ryzalit dodatkowo wieńczy półkolisty szczyt otoczony dwiema kulami. Rzadko spotykanym detalem jest również zwieńczenie otworów okiennych na wysokości II piętra łukiem  z częściowo, naprzemiennie tynkowanymi klińcami. Z kolei na wysokości piętra naczółki okienne przybrały wyjątkowo ozdobna formę z płaskorzeźbami medalionów. W bramie znajduje się oryginalna dekoracja sztukatorska.

Remont pozwolił kamienicy odzyskać dawny blask. Detal w śnieżno białej kolorystyce pięknie kontrastuje z oczyszczoną brązową cegła. Warto podkreślić, że w poprzednich latach odrestaurowane zostały sąsiednie kamienice. W tym roku zakończył się m.in. remont kamienicy z nr 16 a przed 5 laty kamienicy z nr 12.  

Ulica Dworcowa w Bydgoszczy ma długość ponad 1200 metrów. Niemal w całości jest zabudowana stylowymi kamienicami. Uznawana jest za jedną z ważniejszych pod względem historycznym i funkcjonalnym ulicę Śródmieścia. Do momentu budowy dworca kolejowego był to polny trakt prowadzący w kierunku Koronowa. Szybko zyskiwała handlowo-usługowy charakter. Lokowane były przy niej również ważne obiekty użyteczności publicznej. Pierzeje ulicy Dworcowej stanowią w większości kamienice czynszowe wzniesione w latach 1860-1914.

Warto wiedzieć

W rewitalizację ulicy Dworcowej oraz jej otoczenia miasto oraz inne podmioty publiczne zainwestowały ponad 300 mln złotych (m.in. nowy dworzec, linia tramwajowa, nowe nawierzchnie, elementy małej architektury). Bardzo ważne dla wizerunku ulicy jest uzupełnienie tych inwestycji także przez poprawę wyglądu prywatnych nieruchomości. W ostatnich latach duży wpływ na zwiększenie liczby remontów w tej części miasta miały też działania nadzoru budowlanego oraz miejskie dotacje na remonty obiektów zabytkowych.