logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pięknieje ulica Gdańska! Co jeszcze się zmieni?
Coraz więcej odnowionych elewacji zdobi reprezentacyjną ulicę Gdańską. W tym roku wesprzemy remonty kolejnych zabytkowych kamienic. Trwają również prace nad projektem rewitalizacji placu Wolności. Pod ulicą powstają też zbiorniki retencyjne, które chronić będą Śródmieście przed zalewaniem i pomogą wykorzystywać deszczówkę do nawadniania zieleni.


Wiosną przy ul. Gdańskiej otwarty został między innymi zrewitalizowany gmach Muzeum Okręgowego. Jeden z najstarszych obiektów pełniący początkowo funkcję klasztoru przeszedł konserwatorski remont i rozbudowano go o nową część. Udało się ułatwić dostęp do dóbr kultury i sztuki szerszemu gronu odbiorców – zarówno poprzez zagwarantowanie pełnej dostępności architektonicznej i funkcjonalnej, jak i poprzez wprowadzenie bogatego programu wystawienniczego, kulturowego i edukacyjnego. Była to jedna z największych inwestycji, związanych z rewitalizacją Salonu Bydgoszczy. Prace budowlane i wyposażenie gmachu pochłonęły 27 mln zł.Na muzealne cele adaptowany jest również budynek przy ul. Gdańskiej 242. Powstał w 1900 roku i należy do zespołu budynków stacji wodociągowej Las Gdański. Początkowo pełnił funkcję mieszkalną dla pracowników wodociągów, a po 1928 roku został przekształcony na obiekt biurowy. To jeden z charakterystycznych przykładów pruskiej, XIX wiecznej architektury. W ubiegłym roku zakończył się pieczołowity remont zabytkowego gmachu oraz ogrodzenia. W jego wnętrzach planowane jest urządzenie sale ekspozycyjnych prezentujących m.in.  zbiory archeologiczne, historię wodociągów, sylwetki osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju wodociągowej infrastruktury oraz historię floty rzecznej, w szczególności historię Oddziału Wydzielonego „Wisła”. Pierwsze ekspozycje czasowe planowane są jesienią.Wiosną rozpoczęły się remonty kolejnych kamienic. Część z nich już się zakończyła. Odnowioną elewację można już podziwiać  między innymi przy kamienicy z numerem 29. Budynek powstała w latach 80. XIX wieku i prezentuje formy eklektyczne, nawiązujące do stylów minionych wieków. Charakterystycznym elementem kamienicy jest dwukondygnacyjny wykusz ujęty w pilastry i kolumny z korynckimi głowicami. Na jego szczycie ulokowano niewielki balkon.. Wcześniej odrestaurowano elewację sąsiednich kamienic. W trakcie remontu jest natomiast kamienica z nr 113. Budynek zaprojektował znakomity bydgoski budowniczy J. Święcicki. Budynek z 1886 roku prezentuje formy architektury eklektycznej, z neorenesansowym detalem architektonicznym. Charakterystycznym elementem jest wykusz ulokowany w narożnej części kamienicy ba wysokości I i II piętra. Główne wejście ulokowane jest od strony ul. Gdańskiej, zwieńczone jest naczółkiem z pełnoplastyczną głową mężczyzny w hełmie.

W tym roku przy ul. Gdańskiej realizowane będą również inne prace przy zabytkach. Planowane są m.in. remonty dachów w kamienicach z nr 33 i 93. W budynku z nr 28 oraz w kamienicy przy pl. Wolności 1 kontynuowane mają być prace przy rekonstrukcji stolarki okiennej. Na te zadania zagwarantowane zostały środki z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków.  Więcej informacji o tym wsparciu znajduje się TUTAJ.

Wraz z Gdańską wypięknieje również plac Wolności. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową, która zakłada między innymi powrót do wielu historycznych rozwiązań. Odtworzony zostanie ciąg pieszy wzdłuż ul. Gdańskiej, oś  widokowa na przedłużeniu ul. P. Skargi.  Wstępnie zaplanowano uzupełnienie elementów małej architektury, rozbudowę monitoringu, przebudowę oświetlenia, nawierzchni. Gotowa dokumentacja pozwoli po zakończeniu budowy podziemnego zbiornika retencyjnego zlecić kompleksową rewitalizację placu. MWIK zakłada realizację swojej inwestycji w II połowie bieżącego roku. W wakacje planowane jest natomiast zakończenie prac przy zbiorniku na ul. Gdańskiej. Oba obiekty będą chronić ważną arterię przed zalewaniem w trakcie nawalnych deszczy i pomogą wykorzystywać deszczówkę do nawadniania terenów zielonych. Więcej informacji o tym ekorozwiązaniu znajduje się TUTAJ.Architektura w najlepszym wydaniu

Ponad 90 procent zabudowy ul. Gdańskiej pochodzi sprzed 1920 roku.  Z tego połowa została wzniesiona bądź przebudowana w latach 1890–1914 – czasach, kiedy powstawała w Bydgoszczy najbogatsza architektura historyzująca, ze detalami i zdobieniami nawiązującymi do sztuki renesansu, manieryzmu i baroku, a następnie secesji i wczesnego modernizmu. Na Gdańskiej swoje dzieła zostawili najwybitniejsi bydgoscy, a także berlińscy architekci.