logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pięknieje oryginalna zabudowa wzdłuż ul. M. Piotrowskiego
Trwa remont modernistycznej kamienicy przy ul. Maksymiliana Piotrowskiego 8. Wraz z sąsiednimi zabudowaniami tworzy jedną z ciekawszych bydgoskich pierzei. Perspektywę ulicy od strony północnej zamyka front bazyliki.


Budynek został wzniesiony w latach 1911-13. Masywna, czterokondygnacyjna kamienica posiada ciekawą bryłę architektoniczną. Północna część zaakcentowana została ryzalitem  do wysokości II piętra. Jego kontynuacją jest półkolisty wykusz na wysokości III piętra. Południową część kamienicy  zdobią natomiast obszerne loggie. Budynek jest przykryty wielospadowym dachem.

Warto również zwrócić uwagę na ciekawy portal wejściowy. Zachowana została w nim oryginalna stolarka. Nad trójdzielnym naświetlem znajduje się łukowy gzyms. Stare podziały zdobią również okna. Działka, na której wzniesiono kamienicę od strony ulicy otoczona jest ceglanym murkiem wydzielającym tak zwany przedogród. Remont przywróci budynkowi dawny blask. Wcześniej wyremontowany został sąsiedni budynek od strony ul. Jagiellońskiej.

Ulica M. Piotrowskiego łączy ulicę Jagiellońską z rondem Ossolińskich. Perspektywę od strony północnej zamyka front bazyliki, a od południowej budynek administracyjny gazowni, niegdyś bogato zdobiony. Cała ulica o długości około 250 metrów jest zabudowana przede wszystkim modernistycznymi budynkami z I połowy XX wieku. W latach 60. XX wieku w związku z poszerzaniem ul. Jagiellońskiej rozebrany został narożny budynek u zbiegu z ulicą Jagiellońską.

Ulica Maksymiliana Piotrowskiego przeszła gruntowną modernizację kilkanaście lat temu, wraz z budową galerii Focus. W ubiegłym roku zakończyliśmy natomiast I etap rewitalizacji przyległego do zabudowań ulicy parku Ludowego im. W. Witosa.

Na większe tempo prac przy rewitalizacji historycznych budynków wpływają również  działania uruchomione przez miasto. To nie tylko dotacje konserwatorskie, ale również duże inwestycje związane z przebudową infrastruktury ulic, nakazy przeprowadzenia prac, interwencje miejskiego plastyka i przygotowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.