logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Parlamentarzyści i samorządowcy – ważne spotkanie
Na zaproszenie prezydenta miasta Rafała Bruskiego odbyło się spotkanie bydgoskich parlamentarzystów oraz samorządowców. Rozmawiano m.in. o problemach z drogą S-10, apelu Sejmiku w sprawie zanieczyszczeń po Zachemie, rozbudowie Opery czy zmianach dotyczących instytucji państwowych na terenie miasta.


Kilka razy w roku na zaproszenie prezydenta w ratuszu spotykają się bydgoscy parlamentarzyści oraz samorządowcy. Na spotkaniu prezydent przedstawił korespondencję dotyczącą problemów z możliwością budowy drogi ekspresowej S-10. W zaktualizowanym programie budowy dróg krajowych S-10 została umieszczona na liście inwestycji bez określonej daty realizacji. W sprawie drogi wspólnie apelowali prezydenci Bydgoszczy i Torunia. Minister odpowiadał, że mimo większych pieniędzy na cały Program drogowy priorytetem są inwestycje we wschodniej części kraju. Jednocześnie wskazywał, że realizacja będzie mogła być prowadzona w oparciu o instrument (EFSI) z użyciem prywatnego kapitału. Prezydent zwrócił się do Ministerstwa
o informowanie o stanie realizacji tego instrumentu oraz czy jakakolwiek droga w Polsce została do tej pory wybudowana w proponowanym systemie. Prezydent zwrócił się także o udostępnienie analiz na podstawie, których zmieniono Program Budowy Dróg Krajowych. Aktualnie miasto oczekuje na odpowiedź z Ministerstwa.

IV krąg Opery – czas na projektowanie
Rozmawiano także o IV kręgu Opery. Miasto Bydgoszcz oraz Samorząd Województwa uzgodniły wspólne finansowanie projektowania IV kręgu Opery. Na ten moment na wspólne zlecenie samorządów powstała koncepcja rozbudowy. Prezydent na spotkaniu także przypomniał, że miasto zwracało się do wicepremiera i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o zaangażowanie w budowę Centrum Festiwalowego Camerimage. Miasto deklarowało 25% pieniędzy. Minister wskazał na inne priorytety Ministerstwa. Warto przypomnieć, że Opera ma status narodowej instytucji kultury. Rozbudowa będzie prowadzona w oparciu o środki miasta i samorządu województwa. Na spotkaniu zarówno wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz prezydent Rafał Bruski zgodnie zadeklarowali, że przyszłość Camerimage nie wpływa negatywnie na wspólne plany.

Zanieczyszczony teren po ZACHEMIE – apel do rządu
Omówiono także przyjęty jednogłośnie apel do rządu w sprawie podjęcia działań na rzecz poprawy stanu terenów po zakładach chemicznych ZACHEM. Wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski i prezydent Bruski poinformowali o planowanych bezpłatnych badaniach dla mieszkańców Łęgnowa. Petycję do premiera skierowali też mieszkańcy. Na spotkaniu wskazano na konieczność powołania zespołu roboczego ds. koordynacji działań różnych szczebli administracji w tym temacie.

Zmiany dotyczące instytucji państwowych w Bydgoszczy
Parlamentarzyści przedstawili też informacje o zmianach w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. Bydgoski Urząd Żeglugi Śródlądowej ma odpowiadać całościowo za żeglugę śródlądową. Zmiany są na etapie przygotowywania. Poruszono także powstanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (RZGW).
- Cieszę się, że te instytucje będą w Bydgoszczy. W tej sprawie doceniam zaangażowanie lokalnych parlamentarzystów. Do pełnego sukcesu potrzebujemy rewitalizację dróg wodnych i reaktywację żeglugi rzecznej – powiedział prezydent Rafał Bruski.

Inwestycje, inwestycje, inwestycje
Parlamentarzyści otrzymali także listę inwestycji, o których dofinansowanie miasto zamierza się starać. Wśród nich są m.in.: budowa basenów, hali lekkoatletycznej czy boiska na obiektach Gwiazdy Bydgoszcz i Orlika lekkoatletycznego przy ulicy Piwnika Ponurego.
Prezydent poinformował także radnych realizacji największych inwestycji w 2018r.
W spotkaniu uczestniczyli:
Europoseł Tadeusz Zwiefka, posłowie: Krzysztof Brejza, Piotr Król, Paweł Olszewski, Zbigniew Pawłowicz, senator Andrzej Kobiak, wicemarszałek Województwa Zbigniew Ostrowski, radni wojewódzcy: Dorota Jakuta, Andrzej Walkowiak, Maciej Świątkowski. W imieniu klubów radnych: Monika Matowska (PO) oraz Ireneusz Nitkiewicz (SLD).