logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pamiętajmy o odśnieżaniu chodnika przed domem
Przypominamy o obowiązku usuwania śniegu, lodu i błota przy swoich posesjach. W mieście trwa akcja zimowego utrzymania ulic i chodników.


Na głównych bydgoskich ulicach trwa odśnieżanie i posypywanie solą. Prace drogowców obejmują oczyszczanie chodników, schodów i przystanków.

Właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za odśnieżanie terenu, który jest położony wzdłuż ich nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i np. skręci lub złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania.

Prawo mówi, że obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli, jak i użytkowników, osób posiadających nieruchomość z zarządzie lub władające nieruchomością.

Obowiązki te wynikają m.in. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

Na osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków, strażnicy miejscy mogą nałożyć pouczenie, mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.