logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ostatnia debata – wspólnie pracujmy nad strategią Bydgoszczy
Zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu sześciu debat strategicznych organizowanych w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta. Tematem przewodnim będzie przyjazna przestrzeń i komunikacja


Debata, której temat wiodący to "PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ I KOMUNIKACJA" odbędzie się 9 listopada 2017 roku o godz. 17.00, w sali sesyjnej bydgoskiego Ratusza przy ul. Jezuickiej 1.

Współorganizatorem debaty jest Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP.

Do udziału w spotkaniu, w roli ekspertów, którzy wezmą udział na zasadzie współdyskutantów zaproszeni zostali: inż. Stanisław Kryszewski – prezes Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Anna Pawlicka-Zabojszcz – przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP Małgorzata Schmidt – prezes bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, dr inż. Jacek Chmielewski – Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. nadzw. UTP – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Punktem wyjścia do dyskusji będą wstępne, częściowe wyniki prowadzanego obecnie badania ankietowego, do których uczestnicy spotkania postarają się odnieść. Druga część spotkania poświęcona będzie pracy nad określeniem wizji Bydgoszczy w 2030 roku.

Wnioski płynące z dyskusji debaty posłużą do dalszych prac nad aktualizacją Strategii.

Na debatę zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w dyskusję nad przyszłością miasta.

Linki do transmisji z wszystkich debat dostępne są na stronie: www.strategia.bydgoszcz.pl

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety konsultacyjnej (www.strategia.bydgoszcz.pl) - badanie ankietowe zostało przedłużone do 9 listopada 2017 roku.