logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ogólnopolski Dzień Seniora w Bydgoszczy
W ramach Ogólnopolskiego Dnia Seniora odbyło się już drugie Bydgoskie Forum Seniora. Mieskzańcy mogli wysłuchać ciekawych wykładów i prelekcji dotyczących m. in. zdrowia czy bezpieczeństwa osób starszych. Forum było także okazją do wyrobienia Bydgoskiej Karty Seniora 60+.


II Bydgoskie Forum Seniora odbyło się 14 listopada w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczących psychologii, zdrowia, bezpieczeństwa osób w wieku późnej dorosłości, a także obejrzeć występ artystyczny aktora Stanisława Górki. Podczas całego spotkania dostępny był punkt „Bydgoszcz dla seniorów”, w którym uczestnicy konferencji mieli możliwość wyrobienia Bydgoskiej Karty Seniora 60+, Bydgoskiej Koperty Życia, a także uzyskania informacji na temat pomocy i usług opiekuńczych dla seniorów i osób niepełnosprawnych dostępnych w Bydgoszczy. 
 

Warto wiedzieć:
 
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora w Bydgoszczy adresowane są głównie do osób w wieku 60+ oraz przedstawicieli podmiotów kreujących szeroko rozumianą politykę senioralną Miasta Bydgoszczy, w tym m.in. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, bydgoskich klubów seniora i organizacji pozarządowych. To dobra okazja do propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw. Forum Seniora odbędzie się po raz drugi w Bydgoszczy.