logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Od 1 stycznia segregujemy śmieci po nowemu
Przepisy krajowe wprowadziły zmiany w segregowaniu odpadów w całej Polsce. W Bydgoszczy od 1 stycznia obowiązuje nowa stawka za odbiór śmieci, mieszkańcy otrzymują nowe harmonogramy odbiorów. W całym mieście pojawiają się też nowe pojemniki na papier i bio.


Po kilku latach funkcjonowania systemu segregacji odpadów, który przyjął się w naszym mieście, szykują się zmiany. Regulacje krajowe wprowadziły nowe zasady segregacji śmieci, które będą obowiązywać jednakowo w całej Polsce. Pojawiły się także niekorzystne zapisy ustawowe dotyczące cen odbioru śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, które przerzucają realne koszty na mieszkańców. W praktyce regulacje krajowe powodują drastyczne podwyżki w całej Polsce. 22 zł od osoby – tyle wynosi nowa stawka za śmieci w Bydgoszczy. Wzrost stawki w naszym mieście i tak będzie niższy niż w większości miast w Polsce. To m.in. zasługa funkcjonowania bydgoskiej spalarni śmieci.

Śmieci segregujemy na pięć frakcji
Zgodnie z nowymi zasadami odpady są segregowane do pięciu pojemników różniących się kolorami – każdy z nich przypisany jest do innych odpadów. W sumie kolorów jest pięć: żółty, zielony, niebieski, szary i brązowy. Do tej pory mieszkańcy segregowali plastiki i metale do pojemnika żółtego i to się nie zmieni. Także szkło trafiać będzie do tego samego co dotychczas, zielonego pojemnika, a odpady zmieszane - do szarego. Nowością będzie pojemnik niebieski, do którego trafi papier i makulatura, do tej pory wrzucany do pojemnika żółtego. Kolejną zmianą będą odpady biodegradowalne, które do tej pory trafiały do odpadów zmieszanych. Teraz odpady bio, czyli kuchenne, pochodzenia roślinnego będziemy wrzucać do pojemnika brązowego. Przy segregacji tych ostatnich ważne jest nie wrzucać ich razem z workami. Nowe pojemniki, to duże przedsięwzięcie logistyczne – od 1 stycznia pojemniki w kolorze niebieskim i brązowym systematycznie będą pojawiać się w wiatach śmietnikowych oraz będą dostarczane właścicielom domków jednorodzinnych.

Kiedy przyjedzie śmieciarka po nasze śmieci?
Informacje o tym, kiedy odbierane będą odpady z naszych posesji są aktualnie dostarczane indywidualnie do każdej nieruchomości. Warto również wejść na stronę www.czystabydgoszcz.pl, podając adres swojej nieruchomości, dowiemy się, jaka firma odbierze nasze śmieci, poznamy numery kontaktowe do biura obsługi klienta danego sektora oraz do pracownika urzędu miasta, który nadzoruje konkretną okolice. Na stronie pojawił się również harmonogram na cały 2020 rok, który jest możliwy do pobrania i wydruku.

Za co dokładnie płacimy?
W ramach opłaty mieszkańcy otrzymują:
•    odbiór śmieci zgodnie z harmonogramem
•    zagospodarowanie odebranych odpadów
•    dostarczenie i mycie pojemników (zabudowa wielorodzinna)
•    dostarczanie worków na plastik i metal, papier i szkło oraz pojemników na odpady bio i zmieszane (domy jednorodzinne)
•    worek typu big bag –przeznaczony na odpady budowlane i rozbiórkowe - bezpłatnie, raz w roku
•    trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z wypożyczalnią przyczepek

Niesprawiedliwe rozwiązania ustawowe
Szkodliwe dla mieszkańców są przepisy krajowe, które mówią o maksymalnej stawce za odbiór śmieci z pojemnika 1100 l w nieruchomościach niezamieszkałych (lokale usługowe, sklepy, hostele, ogrody działkowe). Kwota ta wynosi około 54 zł za pojemnik i nie pokrywa rzeczywistych kosztów wywozu. Prawo mówi, że miasto nie może ani zarabiać na śmieciach ani do nich dokładać, ustawa krzywdzi mieszkańców. Wpływy od mieszkańców będą musiały pokrywać część kosztów nieruchomości niezamieszkałych, żeby system wychodził na zero. Nadal prowadzimy działania, by rząd zmienił to szkodliwe dla mieszkańców prawo. Apel do premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie wystosowała Rada Miasta Bydgoszczy, a prezydent zwrócił się z pismem do nowego ministra ds. klimatu Michała Kurtyki. Wcześniej miasto składało wnioski w Sejmie, ale zostały odrzucone.