logo miasta - trzy kolorowe spichrze

O aktywności społecznej na debacie
Piąta z cyklu debat tematycznych odbywających się w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy odbyła się we wtorek 7 listopada w sali konferencyjnej HSW Łuczniczka. Tematem wiodącym była aktywność społeczna.


W ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy rozpoczęliśmy kolejne działania związane z włączeniem mieszkańców miasta w dyskusję o przyszłości Bydgoszczy – cykl 6 debat strategicznych, w formie otwartych spotkań dla wszystkich zainteresowanych tematem. Na spotkaniach dyskutujmy nad kształtem miasta w kontekście miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu, zagospodarowania przestrzeni czy środowiska. Chcemy dowiedzieć się jak Bydgoszczanie wyobrażają sobie siebie i miasto za trzynaście lat, aby byli zadowoleni z życia w Bydgoszczy i chcieli w niej pozostać. W debatach uczestniczą władze Bydgoszczy.

Tematem piątej debaty, którą współorganizowała Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy była aktywność społeczna.
Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się Józef Herold – Forum „Obywatele Bydgoszczy”, Bogusław Kunach – prezes zarządu Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, dr Iwona Jastrzębska-Puzowska – członek Społecznej Rady ds. Estetyki Miasta, członek Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Maria Jolanta Matuszewska – przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie wprowadzenie do zagadnień związanych z planowaniem strategicznym i znaczeniem wypracowania przyszłego kształtu miasta oraz wstępne, częściowe wyniki prowadzanego obecnie badania ankietowego.

Najważniejszym elementem spotkania będzie dyskusja nad przyszłością miasta, której wyniki posłużą do dalszych prac nad aktualizacją Strategii.

Linki do transmisji z debaty: https://www.youtube.com/watch?v=x-7iNV08lJI