logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowy parking, pochylnia i oświetlenie przy schronisku
Kończą się prace nad projektem nowego parkingu przy schronisku dla zwierząt wraz z ulicami dojazdowymi. Będą one wygodnym łącznikiem pomiędzy górnym i dolnym tarasem osiedla. Zlecamy również budowę dodatkowej pochylni i schodów pomiędzy wewnętrznym parkingiem i terenem, gdzie znajdują się kojce dla psów.


Schronisko odwiedza wielu mieszkańców i wolontariuszy, którzy starają się pomóc w opiece nad czworonogami, bydgoszczanie regularnie wyprowadzają psy czekające na dom na spacery po pobliskich lasach. Część bydgoszczan regularnie przywozi dary, które ułatwiają funkcjonowanie placówki (podkłady higieniczne, żwirki, karmy dla zwierząt). Dlatego zleciliśmy poprawę obsługi komunikacyjnej schroniska. Koncepcja, na podstawie której opracowany został projekt przewiduje budowę parkingu zewnętrznego  przy ul. Zalew z kilkunastoma miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt uwzględnia dodatkowo budowę ulic dojazdowych do parkingu, zarówno od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej. Ułatwi to również dojazd do wielu posesji zlokalizowanych na górnym tarasie Osowej Góry. Oprócz ul. Zalew twardą nawierzchnię zyskają fragmenty ulic Łowiskowej i Jeziornej. Wzdłuż ul. Zalew powstanie ciąg rowerowy.

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie wykonawca, firma „Betpol” złożył wniosek  o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zakończenie prac budowlanych planowane jest jeszcze w tym roku. Pochłoną one 3,8 mln zł.

Z myślą m.in. o osobach z niepełnosprawnościami zlecamy też budowę dodatkowej pochylni pomiędzy parkingiem wewnętrznym  przy starym budynku a terenem, na którym znajdują się kojce dla psów. Powstanie również dodatkowe oświetlenie. Nowa infrastruktura ułatwi też obsługę kojców pracownikom schroniska np. dowóz karmy. Prace przy pochylni po podpisaniu umowy zajmą około 4 miesięcy. Obecnie trwa postępowanie, w którym wyłonimy wykonawcę prac.

Wcześniej, w oparciu o najnowocześniejsze standardy, rozbudowaliśmy schronisko o nowy budynek. W ten sposób poprawiliśmy warunki zwierząt, które czekają na adopcję, ale także zapewniliśmy pracownikom, wolontariuszom i gościom schroniska lepsze warunki pracy i obsługi. Rozbudowany obiekt umożliwia też prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ta część obiektu jest już wyposażona w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.