logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesne miasta są zielone. Rozpoczynamy pracę nad bydgoskimi standardami zarządzania zielenią
40% Bydgoszczy to parki, zieleńce, lasy, zieleń przyuliczna i osiedlowa. Dlatego rozpoczynamy prace nad stworzeniem dokumentu który określi zasady zarządzania miejską zielenią. Nowy międzynarodowy projekt „Bez Lipy”, pozwoli nam na poznanie dobrych praktyk z norweskiego Oslo i przy zaangażowaniu mieszkańców i społeczników doprowadzi do utworzenia bydgoskich standardów zieleni.


Kompleksowe projektowanie miejskiej zieleni to długi, ale ważny proces. Stosowane w mieście rozwiązania wpływają na jakość naszego życia, a najważniejsze efekty zmiany podejścia do zieleni odczujemy w przyszłości. Zmiany klimatu, troska o środowisko naturalne oraz chęć życia w czystym i bezpiecznym mieście sprawia, że zarządzanie zielenią staje się jednym z kluczowych rozważań przy planowaniu nowych inwestycji i przedsięwzięć. Rewitalizując parki, dbamy nie tylko nowe ławki i alejki, ale sadzimy kolejne drzewa i krzewy, nie zapominamy o dziko żyjących zwierzętach. Budując nowe torowiska, ulice i chodniki, pamiętamy o zasadzeniu drzew i krzewów, które pochłaniają zanieczyszczenia komunikacyjne, poprawiają estetykę oraz dają cień w upalne dni. Przy realizowaniu miejskich inwestycji, przeprowadzamy inwentaryzacje przyrodnicze. W pierwszej kolejności staramy się zachować cenne gatunki roślin i zwierząt, modyfikujemy projekty, które kolidują z wieloletnimi drzewami.


 
Jak zazieleniać miasto mądrze?

Wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz norweskim miastem Oslo rozpoczynamy projekt „Bez lipy!” Wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami wypracujemy standardy zarządzania zielenią w mieście. Aby mądrze zarządzać parkami, skwerami, alejkami i terenami przyulicznymi ważne jest określenie jednakowych standardów urządzania zieleni w całym mieście. Odpowiednie planowane zieleni jest równie ważne przy realizowaniu nowych inwestycji, zarówno realizowanych przez miasto, jak i prywatnych inwestorów.
 
Dlatego przystępujemy do prac nad stworzeniem dokumentu, który określi jak dobrze planować zieleń w Bydgoszczy, aby poprawiała jakość powietrza, lepiej gospodarowała wodę, sprzyjała dobremu samopoczuciu mieszkańców, a także pozytywnie wpływała na zmiany klimatu np. efekt miejskiej wyspy ciepła.

Standardy zieleni już za 1,5 roku
Na przygotowanie zielonych standardów wyznaczyliśmy sobie 18 miesięcy. W pierwszej kolejności  we współpracy z fundacją określimy potrzeby i oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i spółdzielni, deweloperów i instytucji. Otrzymane wyniki badań pozwolą na przygotowanie założeń, które zostaną szeroko skonsultowane z mieszkańcami, ekspertami, organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody i społecznikami. Wspólnie wypracowane rozwiązania, znajdą się w dokumencie, który przyjęty przez Radę Miasta będzie stanowił podstawę do wyznaczania sobie zielonych celów na najbliższe lata. W ramach projektu planuje się także utworzenie mobilnej aplikacji, która ma umożliwić komunikację między miastem, a mieszkańcami w zakresie zarządzania zielenią.

„Bez Lipy”  ze wsparciem z funduszy norweskich
Liderem Projektu jest Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. PZR od wielu lat  wspiera samorządy w zarządzaniu strategicznym, którego podstawą jest zrównoważony rozwój, prowadzący do podniesienia jakości życia mieszkańców. Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych. Ich rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne. Projekt Bez lipy! realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy norweskich.

Więcej o projekcie TUTAJ.

Fot. M.Zaborowski