logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowoczesne centrum demonstracyjne – projekt gotowy
Wiosną rozpocznie się budowa nowoczesnego centrum demonstracyjnego z warsztatami i biurami w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Gotowy jest projekt i złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Inwestycja wesprze rozwój firm działających w Bydgoszczy.


Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Za projekt  i prace budowlane odpowiedzialna jest  firma PKOB Wegner, która w ubiegłym roku  wygrała przetarg. Wyceniła ona koszt realizacji  zadania na ponad 27 mln zł brutto. Zadeklarowała również 7-letni okres gwarancyjny. Wykonawca jeszcze w ubiegłym roku przygotował projekt.

Harmonogram zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę w najbliższych tygodniach. Wczesną wiosną rozpoczną się niezbędne rozbiórki oraz prace przygotowawcze. Główne prace konstrukcyjne prowadzone będą latem. Do końca roku planowane jest zakończenie prac oraz zagospodarowanie przyległych terenów. Na początku przyszłego roku BPPT powinien dysponować pozwoleniem na użytkowanie. Wiosną przyszłego roku obiekt będzie można wynajmować.

Bydgoskie centrum demonstracyjne składać będzie się z 2 części. Powstanie budynek  typu biurowego oraz hala. Wokół zespołu budynków projektuje się wewnętrzne drogi dojazdowe, place manewrowe dla pojazdów ciężarowych oraz miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych i ciężarowych. W budynku biurowym powierzchnia użytkowa to blisko 2000 metrów kwadratowych.  Będzie on przeznaczony zostanie pod potrzeby różnych użytkowników, w związku z czym przewiduje się podział powierzchni poszczególnych kondygnacji na różne wielkości pomieszczeń, w zależności od potrzeb najemców. Hala będzie obiektem jednokondygnacyjnym o powierzchni prawie 4 tysięcy metrów kwadratowych.

W nowych budynkach powstaną między innymi laboratoria i warsztaty typu „fab lab”. Mają one umożliwiać realizację własnych projektów i pomysłów firmom, które potrzebują do tego narzędzi, przestrzeni oraz wiedzy technicznej.

Nowa przestrzeń umożliwi też lokowanie tak zwanych żywych laboratoriów (living labs). Ich idea opiera się na  współpracy różnych podmiotów (np. producentów) z użytkownikami, którzy inspirują proces i mogą stanowić jego siłę napędową. „Żywe Laboratorium” stwarza środowisko, w którym innowacje powstają w trakcie procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron.

Warto podkreślić, że na budowę nowego centrum demonstracyjnego BPPT pozyskał duże dofinansowanie unijne w kwocie ponad 6,4 mln zł. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście „Centrum demonstracyjne z laboratoriami – wysokie dofinansowanie”. Oficjalnym partnerem inwestycji jest  firma Open Labotec.  

Ważne liczby:

  •  Koszt budowy: 27 514 748,67 zł brutto
  • Dofinansowanie: 6 398 542,34 zł