logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty nad Brdą. Zobacz jak będą wyglądać. Raport nr 2
Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacjami i animacjami nowej trasy tramwajowej łączącej ulicę Fordońską z Toruńską. Trwa przetarg, w którym wybierzemy wykonawcę prac budowlanych.


Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe. Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami. Most tramwajowy o długości 255 metrów,  będzie nieco dłuższy niż przeprawa samochodów (253 metry). Obiekt będzie miał charakter konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej liczącej 5 przęseł. Na moście tramwajowym wykonane zostaną niewielkie kapy chodnikowe, na których instalowane będą bariery.

Podobną konstrukcję będzie miała przeprawa dla samochodów jadących z Kapuścisk w stronę Bartodziejów (też 5 przęseł i konstrukcja zespolona). Na jezdni wytyczone zostaną dwa pasy ruchu (każdy o szerokości 3,5m). Po stronie wschodniej zarezerwowano miejsce pod szeroki ciąg pieszo-rowerowy (5,5 m). Most będzie wyposażony w oświetlenie na słupach. Jezdnie od ciągu pieszo-rowerowego oddzieli bariera sprężysta.

Jezdnia na istniejącym moście Kazimierza Wielkiego po zakończeniu inwestycji będzie prowadzić ruch wyłącznie w kierunku Kapuścisk.

Deszczówka nie trafi bezpośrednio do rzeki. Wody opadowe i roztopowe spływające po jezdni zostaną przechwycone przez żeliwne wpusty mostowe. Następnie woda będzie odprowadzana do dwóch kolektorów zbiorczych zlokalizowanych pod płytą pomostu przechodzących przez przyczółki. Kolektory zostaną przyłączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Skarpy wokół nowych mostów zostaną umocnione trylinką wklęsłą. Pod mostami od strony Bartodziejów powstanie też droga wewnętrzna i fragment ciągu pieszo-rowerowego prowadzące do planowanych bulwarów  na lewym brzegu Brdy.  

Więcej informacji o całej inwestycji i trwającym postępowaniu przetargowym znajduje się w Raporcie nr 1.Mosty w liczbach:

  • Długość całkowita:

    • Tramwajowy – 255m
    • Samochodowy z ciągiem pieszo-rowerowym – 253 m

  • Szerokość jezdni – 7m
  • Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 5,5 m