logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe licencje taxi
W związku ze zmianą przepisów, licencje w zakresie przewozu osób taksówką wydane do 1 stycznia 2020 r. będą ważne do 1 stycznia 2023 roku. Wnioski o wymianę licencji taxi należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.


Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180 z późn. zm.) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, tzw. licencje taxi wydane przed dniem 01.01.2020 r. ustawy zachowują swą ważność do dnia 01.01.2023 r.

Od dnia 02.01.2023 r., zgodnie z wymogami ustawy o transporcie drogowym, każdy przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy taksówką powinien posiadać nowe dokumenty w postaci licencji oraz wypisu.

Wniosek o wymianę licencji taxi wydanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy należy złożyć najpóźniej do dnia 31.12.2022 r. w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy - pok. 106  (tel. 52 58 58 610) wraz z następującymi dokumentami:

 

  1. oświadczeniem przedsiębiorcy dotyczącym spełnienia wymogu dobrej reputacji,
  2. oświadczeniem przedsiębiorcy dotyczącym kierowców wraz z wykazem kierowców,
  3. zaświadczeniami z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kierowców, opatrzonymi datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
  4. wykazem pojazdów taxi,
  5. oświadczeniem przedsiębiorcy dotyczącym spełnienia wymagań technicznych pojazdów zgłoszonych do licencji,
  6. dowodem uiszczenia opłaty.

Opłata za dostosowanie licencji wynosi:
20 zł – jeżeli wymieniana licencja została wydana na okres do 15 lat
25 zł - jeżeli wymieniana licencja została wydana na okres powyżej 15 do 30 lat
30 zł – jeżeli wymieniana licencja została wydana na okres powyżej 30  do 50 lat
(opłatę można uiścić  na stanowisku obsługowym przy użyciu karty płatniczej).

W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.
Zachęcamy do umawiania wizyt za pośrednictwem e-kalendarza

Druki do pobrania TUTAJ.